Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Υποστήριξη της αναφοράς της Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως σας ενημέρωσε με το α.π. 751/21-6-018 έγγραφό του, κατέθεσε στις 20 Ιουνίου 2018 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορά με την οποία τίθενται τα ζητήματα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, της απουσίας διατάξεων στην εθνική νομοθεσία για την προστασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της σημαντικής διάκρισης που υφίσταται μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού τους βίου.
            Στόχος της Αναφοράς είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση της αποκατάστασης όλων των παραπάνω, με τελικό στόχο την επίτευξη της πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.

Η παραπάνω αναφορά, αφού εξετάστηκε σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Αναφορών θεωρήθηκε παραδεκτή
και ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διεξαγωγή προκαταρτικής έρευνας ενώ διαβιβάστηκε και στην αρμόδια επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών Cecilia Wikstrom προς τη Διδασκαλική Ομοσπονδία (D 319201/3-12-018).
            Με νέα ηλεκτρονική της επιστολή, η Επιτροπή Αναφορών ενημέρωσε τη Δ.Ο.Ε. ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία υποστήριξης της αναφοράς, όπου  κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώνει τη στήριξή του στην αναφορά ώστε να την ενισχύσει ενόψει της συνολικής εξέτασής της. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) σχετικός σύνδεσμος τον οποίο σας καλούμε όλους να επισκεφθείτε συμβάλλοντας με τη στήριξή σας στην επιτυχία της αγωνιστικής αυτής μορφής.
Διαδικασία Υποστήριξης

            Τα βήματα που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει είναι τα παρακάτω:
  • Είσοδος στον σύνδεσμο
  • Εγγραφή (επάνω ή κάτω δεξιά) με τη δημιουργία «Ονόματος Χρήστη» και «Κωδικού Πρόσβασης» στα σχετικά πεδία
  • Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί σχετικό e-mail  ενεργοποίησης
  • Σύνδεση
  • Είσοδος στον σύνδεσμο «Προβολή» της αναφοράς 0580/2018
  • Κλικ στο «Υποστήριξη της αναφοράς» στο κάτω μέρος της σελίδας
 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας να στηρίξουν αυτήν την κίνηση δημιουργώντας ένα ζωντανό «κύμα» πίεσης που θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια αυτή της Δ.Ο.Ε. η οποία αποτελεί ένα τμήμα του μεγάλου αγώνα που δίνει ο κλάδος με πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας-Απόφαση για πρόσθετη 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 1.2.2019


Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στο πλαίσιο της κοινοποίησης της Δ.Ο.Ε την Παρασκευή 1 του Φλεβάρη αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να κηρύξει 3ωρη  στάση εργασίας (3 πρώτες ώρες του πρωινού προγράμματος) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων μας στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στις 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Επισημαίνεται ότι ήδη η Δ.Ο.Ε έχει κηρύξει 3ωρη στάση για το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας.
2.   Να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση σε όσους συναδέλφους θέλουν και μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση αυτή (οικονομική, οργανωτική κ.λπ).
3.      Να συζητηθεί το θέμα των νέων παρεμβάσεων του τοπικού κινήματος για το θέμα αυτό στο πλαίσιο του κύκλου έκτακτων γενικών συνελεύσεων που ήδη αποφάσισε η Δ.Ο.Ε μετά τη συνάντησή του με την ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ.

Καλούμε όποιους συναδέλφους θα μεταβούν στην Αθήνα για να ενισχύσουν τον αγώνα απέναντι στην πολιτική της ανεργίας να επικοινωνήσουν με μέλη του Δ.Σ για να γίνει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός μετακίνησής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ο.Ε αγωνιζόμαστε για:
  • Άμεσους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος
  • Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών
  • Κανένας αναπληρωτής να μην μείνει χωρίς δουλειά τον Σεπτέμβρη
  • Ίσα δικαιώματα μόνιμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για τη δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών


Συνάδελφοι,
Αναφορικά με το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης της αναδρομικής χορήγησης των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας σας και σε συνέχεια των ανακοινώσεων και των σχετικών γνωμοδοτήσεων των Νομικών Συμβούλων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και της Δ.Ο.Ε γνωρίζουμε ότι:
Το Δ.Σ του Συλλόγου κατέβαλλε προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών μας απευθυνόμενο στο Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, προκειμένου να ανατεθεί σε δικηγόρους της Κέρκυρας η διεκπεραίωση της διαδικασίας συλλογικά και προφανώς οικονομικότερα.

Ο Σύλλογος επικαλούμενος αποφάσεις των οργάνων του μας ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατή η κεντρική διαχείριση και ανάθεση αυτών των διαδικασιών και μας παρέπεμψε σε όλα τα μέλη του ξεχωριστά.

Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενέργειες για το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει κάθε Σύλλογος διδασκόντων ή ατομικά καθένας μας να κάνει τις καλύτερες επιλογές από τους νομικούς που ήδη ασχολούνται με το θέμα αυτό.

Από τα κείμενα των γνωμοδοτήσεων προκύπτει ότι οι ενέργειές μας θα πρέπει να είναι άμεσες, εξαιτίας του πιεστικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την πιθανή ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του Σ.Τ.Ε.