ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Από το 1962 λειτουργεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κέρκυρας. Μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μισθοδοτούνται από την Δ/νση Π.Ε Κέρκυρας.

Σκοπός του Ταμείου είναι να εξυπηρετεί τα μέλη του δίνοντας άτοκα και ανέξοδα δάνεια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Ταμείο για να υλοποιήσει τον σκοπό του και με δεδομένο πως δεν έχει κάποιο χρηματοδότη, αυτοχρηματοδοτείται.
Αναλυτικότερα:
► Για να εγγραφεί ένα νέο μέλος χρειάζεται μια απλή αίτησή του προς το ταμείο καθώς και η καταβολή (12 €) που είναι το δικαίωμα εγγραφής.
► Το κάθε μέλος δίνει μηνιαία συνδρομή (10 €) στο ταμείο δηλαδή (120 € ετησίως). Το ποσό αυτό εκχωρείται στο Ταμείο και διαχειρίζεται απ’ αυτό με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του, δηλαδή τη χορήγηση δανείων.
► Το σύνολο των συνδρομών που έχει συνεισφέρει το κάθε μέλος σ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο ταμείο, ανήκει στο ίδιο το μέλος. Έτσι όταν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει από το Ταμείο παίρνει πίσω, εφάπαξ, το σύνολο των συνδρομών του εκτός, από το δικαίωμα εγγραφής (12 €).
► Οι συνδρομές και δόσεις των δανείων εισπράττονται κατευθείαν από το μισθό των μελών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ύψος του δανείου και την αποπληρωμή του μπορείτε να απευθύνεστε στο Δ.Σ. του ταμείου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tam.all.ekp.pe.ker@gmail.com ή τηλεφωνώντας στον πρόεδρο Κοντζιάλη Σπύρο 26610-49378.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου