Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Συνάντηση συνεργασίας του Δ.Σ με τους Διευθυντές των Δημ. Σχολείων της Βόρειας Κέρκυρας

Το Δ.Σ. σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να ανοίξει μια συζήτηση για το θέμα της χωροταξικής κατανομής των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας, με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε μονάδας και κάθε τοπικής κοινωνίας.

Είναι αυτονόητο ότι στα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών μας και την ποιοτική αναβάθμισή της ο Σύλλογος θα πρέπει να τοποθετείται και να έχει θέση.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό καλείστε σε συνάντηση συνεργασίας την Τετάρτη 27.2.2019, στις 6 το απόγευμα στο 1ο Σχολικό Κέντρο του Δήμου Θιναλίων (Αχαράβη), για να συζητήσουμε κάθε πρόταση, κάθε πρόβλημα και να προσεγγίσουμε συλλογικά το ζήτημα αυτό.

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019Αρ. Πρωτ. 1258
Αθήνα 18/2/2019
Προς
τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Έπειτα από σειρά αιτημάτων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/2/2019, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, στην οποία συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

  • Η έκδοση της υπουργικής απόφασης για τους νέους δήμους όπου θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για το σχ. Έτος 2019-2020.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020. Τονίσαμε το γεγονός ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι αρνούνται να συναινέσουν, παρότι οι κτιριακές υποδομές επαρκούν ή υπάρχουν άμεσες λύσεις, εμπόδιο που η πολιτική ηγεσία επιβάλλεται να ξεπεράσει, ιδιαίτερα τώρα, λίγο καιρό πριν τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ασκούνται πιέσεις από συγκεκριμένες ομάδες που με κίνητρο το συμφέρον (π.χ. ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) καταθέτουν ακόμη και μηνύσεις κατά των δήμων όπου εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική (π.χ. περίπτωση Πύργου Ηλείας όπου οι νηπιαγωγοί καλούνται να καταθέσουν επί της… καταλληλότητας των κτιρίων) και είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την κάλυψή τους.
   Ο υπουργός δεσμεύτηκε να εκδώσει την υπουργική απόφαση μέχρι τις 15 Μαρτίου. Σ’ αυτήν δήλωσε ότι θα περιλαμβάνονται οι Δήμοι με ομόφωνες αποφάσεις των τριμερών επιτροπών καθώς και οι Δήμοι όπου υπάρχει πλειοψηφία στις τριμερείς και έχει πιστοποιηθεί η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής. Πρόκειται για 100 περίπου δήμους ακόμη (συνολικά 285 επί των 325, συνυπολογίζοντας τους 184 περσινούς).


  •  Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αντίθεσή του στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων που ψήφισε η κυβέρνηση τονίζοντας την ανάγκη για δίκαιο σύστημα προσλήψεων και διορισμών με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των συναδέλφων που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Τέθηκε το ζήτημα της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τους 4.500 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, την αναλογική, με βάση τις προσλήψεις αναπληρωτών, κατανομή τους σε βαθμίδες και κλάδους καθώς και την έμπρακτη δέσμευση για τους 10.500 διορισμούς που έχει εξαγγείλει το υπουργείο, αν και η Δ.Ο.Ε. πιστεύει ότι είναι λίγοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, όπως αποδεικνύουν οι προσλήψεις αναπληρωτών κάθε χρόνο.
Ο Υπουργός απάντησε ότι προχωράει η διαδικασία από τον Α.Σ.Ε.Π. ώστε να υπάρξει προκήρυξη διορισμών στην ειδική αγωγή στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου ενώ η κατανομή δεν θα υπάρχει τώρα στην προκήρυξη.
Όσον αφορά την κατανομή που θα ακολουθήσει είναι αυτονόητο ότι ο  μεγαλύτερος αριθμός διορισμών θα γίνει στην πρωτοβάθμια και με αναλογική κατανομή, αφού εκεί προσλαμβάνονται κάθε χρόνο οι περισσότεροι αναπληρωτές.
Σε σχέση με τους 10.500 διορισμούς για τα έτη 2020 και 2021, η απάντηση του Υπουργού ήταν πως υπάρχει ήδη επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις επόμενες μέρες μπορεί να υπάρχει εξέλιξη στο ζήτημα της ενδεχόμενης «προνομοθέτησης» των διορισμών αυτών.
Για το ζήτημα της πρόσληψης αναπληρωτών το Σεπτέμβριο, εάν δεν προλάβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες, η απάντηση που δόθηκε ήταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο (δηλαδή, εφόσον δεν προλάβει ο Α.Σ.Ε.Π. να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, θα παραταθεί για ένα (1) χρόνο η ισχύς των υφιστάμενων πινάκων ώστε να πραγματοποιηθούν κανονικά οι προσλήψεις των αναπληρωτών το Σεπτέμβριο. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε την ανάγκη κανένας αναπληρωτής να μην βρεθεί χωρίς δουλειά τον Σεπτέμβριο.


  • Τριμελείς ομάδες υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Τέθηκε το ζήτημα της συγκρότησης και λειτουργίας των τριμελών ομάδων υποστήριξης σε όσα σχολεία δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ενώ αποσαφηνίστηκε ότι στα ολιγοθέσια σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) με κάτω από τρία άτομα προσωπικό δεν λειτουργούν οι ομάδες αυτές  και ακολουθείται, δίχως διαφοροποίηση, η μέχρι τώρα διαδικασία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε ότι ζητά την άμεση σύσταση και διεύρυνση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ στα σχολεία της χώρας και την αναστολή λειτουργίας των ομάδων που  προβλέπει το με α. π. 220703/Δ3/21-12-2018 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα μέχρις ότου υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και στελέχωση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης στήριξη των σχολικών μονάδων. Ζητήσαμε την αξιοποίηση της πρόβλεψης του νόμου  4547/2018 και του κανονισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ώστε όταν οι γονείς αιτούνται την έκδοση διάγνωσης για τα παιδιά τους από το Κ.Ε.Σ.Υ., ζητείται από τη σχολική μονάδα το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων που περιλαμβάνει την περιγραφική αξιολογική έκθεση (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα) και όχι απαραίτητα βραχυχρόνιο πρόγραμμα, κάτι το οποίο η πολιτική ηγεσία απάντησε ότι ισχύει και θα ισχύει.
 Η πολιτική ηγεσία αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που υπάρχει στον συντονισμό και την τεράστια αναστάτωση που έχει προκληθεί στις σχολικές μονάδες, δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας των ομάδων αυτών μέχρι να αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες για την πλήρη ενημέρωση και ουσιαστική ενίσχυση των συναδέλφων, στην πλήρη ενημέρωση Κ.Ε.Σ.Υ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σχολείων και την οργάνωση κεντρικού σχεδιασμού λειτουργίας ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης των περιστατικών από το κάθε Κ.Ε.Σ.Υ.


  • Προγραμματισμός και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου.
Αρχικά τονίσαμε ότι όλα όσα θεσμοθετούνται με τον ν. 4547 σε σχέση με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν διατήρηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης, κάτι που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό από τον κλάδο.
Θέσαμε τους προβληματισμούς μας σχετικά με τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου από το Σεπτέμβριο, με βασικότερα αιτήματα την ενσωμάτωση σε νόμο των αξόνων (έπειτα από αναλυτική συζήτηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ώστε να κινούνται πλήρως στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και ανατροφοδότησης του παιδαγωγικού έργου) πάνω στους οποίους θα γίνεται όλη η διαδικασία, να μην αποκτά υποχρεωτική διάσταση η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις τελικές αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και ο ρόλος του σχολικού συμβουλίου να ορίζεται καθαρά στα όρια των αρμοδιοτήτων του         (στα ζητήματα, δηλαδή, που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή) και με κανέναν τρόπο να μην εμπλέκεται στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών.
Η απάντηση της πολιτικής ηγεσίας ήταν, πως ούτε από το νόμο ούτε από την υπουργική απόφαση προβλέπεται η υποχρεωτική ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στις εκθέσεις του συλλόγου διδασκόντων. Θεωρεί, επίσης, ότι περιγράφεται στον νόμο ο περιορισμός του ρόλου του σχολικού συμβουλίου σε ζητήματα της αρμοδιότητάς του, δίχως καμία εμπλοκή με το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών.
Σε σχέση με την πρότασή μας για ενσωμάτωση των όποιων αξόνων αποφασιστούν, έπειτα από συζήτηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σε νόμο, ο Υπουργός απάντησε ότι την βλέπει θετικά και θα αποτελέσει αντικείμενο παραπέρα συζήτησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε, επίσης, ζητήματα που ταλαιπωρούν πολλούς εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας προβλήματα στο εκπαιδευτικό έργο, όπως οι μηνύσεις που έχει υποβάλει η πυροσβεστική κατά διευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με το σύστημα πυρασφάλειας (κάτι που ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων) καθώς και της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες (τελευταίο περιστατικό στα νηπιαγωγεία της Ζακύνθου) με τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία (Π.Δ. 79) και δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη λειτουργία των σχολείων (όπως η πλημμελής επιτήρηση των μαθητών). Και για τα δυο ζητήματα  η στάση του Υπουργείου ήταν θετική αλλά δεν αρκεί αυτό αφού απαιτούνται σαφείς οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες καθώς και συζητήσεις με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας ώστε να σταματήσουν οι απαράδεκτες αυτές καταστάσεις.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναμένει για όλα τα ζητήματα την υλοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γεγονός που θα καθορίσει σημαντικά την παραπέρα στάση του.


Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Αποκριάτικος χορός

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας διοργανώνει Αποκριάτικο χορό την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 (προτελευταία της Αποκριάς) στο εστιατόριο - χώρο συνεστίασης «Πίπιλας» στο 6ο χλμ Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, στο Κοντόκαλι.
Για να κλείσετε τραπέζι ως σχολείο ή με την παρέα σας επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6976887926 έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.

Κόστος ανά άτομο: 17€.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
·         ορεκτικά ανά άτομο: τυροπιτάκια, μπουρεκάκια, κεφτεδάκια, λουκάνικο, πατάτες
·         σαλάτα, φέτα, τζατζίκι ανά 3 άτομα
·         κυρίως γεύμα: μπριζόλα χοιρινή στα κάρβουνα
·         φρούτα εποχής
·         απεριόριστα ποτά (νερά, αναψυκτικά, κρασί χύμα)

Ώρα προσέλευσης: 21:00.

Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να ξεχάσουμε για λίγο τις δυσκολίες που ο καθένας μας αντιμετωπίζει.