Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

ΕΥΧΕΣ! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ!

Με ειρήνη, αγάπη και υγεία!

Ευχόμαστε το 2024 να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης, συνεργασίας και διεκδίκησης με μια πιο ισχυρή Δημόσια Εκπαίδευση για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία για έναν δίκαιο κόσμο χωρίς έμφυλη βία, ρατσισμό, φτώχεια και κάθε λογής κοινωνικούς αποκλεισμούς!


Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.


 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην αυταρχική και αντιδημοκρατική επιχείρηση επιβολής από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. της αντιεκπαιδευτικής – αντιεπιστημονικής αξιολόγησης των νόμων 4692/20, 4823/21 και της Υ.Α.108906/ΓΔ4/10-9-2021 καθώς και στην κατεύθυνση υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και των λειτουργών του, εκπαιδευτικών, απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται μέσω προφορικών εντολών και εγκυκλίων σε μια επιχείρηση επιβολής της (αποκορύφωμα η τελευταία εγκύκλιος του Γ.Γ. την Παρασκευή 8/12/2023), απέστειλε σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2023 εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. την οποία και σας κοινοποιούμε.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία "Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 15Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

 

ΚΑΤΑ

            1) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Κυριάκου Πιερρακάκη, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

            2) του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριου Ιωάννη Κατσαρού, ο οποίος εδρεύει ως εκ της ιδιότητας του, στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

 

*******

            Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή, αποτελεί υποχρέωσή μας η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των εκπαιδευτικών και την ίδια στιγμή η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου στα Δημόσια Σχολεία έργου καθώς, ως παιδαγωγοί, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει η Παιδεία για τη διαμόρφωση υγιώς σκεπτόμενων και ελεύθερων ανθρώπων. Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε βαθύτατα στην ελευθερία έκφρασης και στον δημοκρατικό διάλογο, που στηρίζεται στον σεβασμό της γνώμης και της άποψης κάθε εμπλεκόμενου, στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν συναντήσαμε μέχρι σήμερα, στις όποιες επαφές μας μαζί σας, ιδιαίτερα δε στο ζήτημα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Αντιθέτως, το Υπουργείο, το οποίο εσείς εκπροσωπείτε υπήρξε απαξιωτικό απέναντι στα αιτήματα και τις θέσεις μας και απέναντι στην ομοσπονδία και τον κλάδο.

            ΙΙ.  Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 141491/ΓΔ4/08-12-2023 εγκυκλίου του δεύτερου εξ υμών, στην οποία αναφέρετε: «Αναφορικά με το ζήτημα της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου της σχολικής σας μονάδας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του τυποποιημένου κειμένου για τον Συλλογικό Προγραμματισμό δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του σχολείου σας κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ θα είναι ανοικτή από 11-12-2023 έως και 18-12-2023 για να προβείτε στην εκ νέου υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την 108906/ΓΔ4/10-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), στο πλαίσιο των διαδικασιών «Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων».

            Θα ανέμενε κανείς εκ της θέσεώς σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, να γνωρίζετε, ότι σύμφωνα με το άρ. 2 της ΥΑ 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β 4189/10.9.2021) «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» «Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους». Οι ως άνω προθεσμίες, που ρητώς προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να τροποποιηθούν μέσω μίας εγκυκλίου, η οποία είναι και για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων παράνομη.

            Εξίσου, παράνομη, ωστόσο, είναι και η παρέμβασή σας στην εν γένει διαδικασία λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι ουδεμία αρμοδιότητα αναγνωρίζεται εκ του νόμου, στο πρόσωπό σας, η οποία να σας επιτρέπει να κρίνετε και να αξιολογείτε το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου, όργανο που ευθέως καθιερώνεται τόσο εκ του νόμου όσο και εκ της Υπουργικής Αποφάσεως ως το κατ’ εξοχήν αρμόδιο  να αποφασίσει σε ειδική συνεδρίαση το περιεχόμενο του Συλλογικού Προγραμματισμού.

            Ομοίως, οφείλατε εκ της θέσεώς σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, να γνωρίζετε, ότι  η προτροπή προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να τροποποιήσουν τον Συλλογικό Προγραμματισμό, ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος εντός του οποίου επιτρέπεται η λήψη μίας τέτοιας απόφασης, συνιστά παράνομη πράξη. Πολλώ δε μάλλον παράνομη θα είναι και οποιαδήποτε πράξη Συλλόγου Διδασκόντων ληφθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας αλλά και οποιαδήποτε πράξη Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/ης τυχόν ήθελε προβεί σε αναθέσεις, σε ευθεία αντίθεση προς τις νομίμως ειλημμένες αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

            Τέλος, οφείλατε κύριε Γενικέ Γραμματέα, ομοίως, να γνωρίζετε, ότι αποτελεί αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα κάθε δημοσίου υπαλλήλου να διαμορφώνει ελεύθερα την άποψή του και να την εκφράζει εντός των ορίων του νόμου. Αυτό έπραξαν και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, μέσω των κειμένων που ανήρτησαν.

            Δεδομένου, δε ότι η εν λόγω εγκύκλιος είναι παράνομη, για τους λόγους, που προεκτέθηκαν, επιβάλλεται η άμεση και ρητή ανάκλησή της εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργού, προς αποκατάσταση της νομιμότητας.

            Επειδή η Δ.Ο.Ε., είναι και παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα αλλά και στη δημοκρατία εντός και εκτός των σχολικών μονάδων, σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να παρέμβει στο έργο των Συλλόγων Διδασκόντων, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα προς τούτο. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ζητώντας μεταξύ άλλων την ποινική δίωξη όσων, με πλήρη συνείδηση, στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων παραβιάζουν τον νόμο, τον οποίο μάλιστα οι ίδιοι έχουν θεσπίσει.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, καταγγέλλοντας την παράνομη συμπεριφορά σας.

            ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως άμεσα προβείτε στην ανάκληση της υπ’ αρ. 141491/ΓΔ4/08-12-2023 εγκυκλίου του δεύτερου εξ υμών.

            Σε αντίθετη περίπτωση, θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

            Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει, νομίμως, την παρούσα, προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών

Θέμα: Διευκόλυνση μετακίνησης με έκπτωση στα εισιτήρια (ακτοπλοϊκά – ΚΤΕΛ – ΟΣΕ) για τους συναδέλφους, που πρόκειται να μετακινηθούν προς και από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ιδιαίτερη μέριμνα για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές).

              Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τα Υπουργεία Παιδείας, Ναυτιλίας και  Υποδομών & Μεταφορών να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση Κ.Υ.Α. που θα εξασφαλίζει έκπτωση εισιτηρίων 50% για τους συναδέλφους που υπηρετούν μακριά από τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιήσουν, από και προς τις σχολικές τους μονάδες, κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

              Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και το εξαιρετικά υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους μας που αναγκάζονται να υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους, τόσο για την εορταστική περίοδο όσο και για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η ενεργειακή κρίση και η απαράδεκτη  εκτίναξη των τιμών των βασικών ειδών διατροφής και των ενοικίων, δημιουργεί  μια ασφυκτική οικονομική κατάσταση για όλους τους εργαζόμενους και ακόμα περισσότερο για όσους εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.  

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Άσκηση πιέσεων προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για την παράνομη επανάληψη των ειδικών συνεδριάσεων - Παράνομες αποφάσεις Διευθυντών/ντριών

Θέμα: Άσκηση πιέσεων προς τους Συλλόγους Διδασκόντων για την παράνομη επανάληψη των ειδικών συνεδριάσεων – Παράνομες αποφάσεις Διευθυντών/ντριών


Συνάδελφοι,
επειδή καταγγέλλεται προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η άσκηση έντονης πίεσης από κάποια στελέχη της εκπαίδευσης και ακόμα χειρότερα η παράνομη επίδοση πράξης ανάθεσης διευθυντών/ντριών προς τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που υπερασπίζονται τις νόμιμες αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων οι οποίες έχουν ληφθεί εντός του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις χρονικού ορίου (το οποίο έχει παρέλθει), το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει τα παρακάτω:

  • Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων (μέχρι και 20 Οκτωβρίου) έχει παρέλθει και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Η εγκύκλιος του Γ.Γ. δεν μπορεί να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως η επανάληψη της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
  • Αν παρόλα αυτά η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, παρανόμως, εμμένει στην επανάληψη της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, οι συνάδελφοι προσέρχονται και δηλώνουν προκειμένου να καταχωρηθεί στο πρακτικό ότι η συνεδρίαση αντίκειται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενώ μοναδική έγκυρη και νόμιμη απόφαση είναι αυτή που έχει ήδη ληφθεί με την Υπ. Αριθμ. …. πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, βάσει της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των Φάσεων 1 και 2 καθώς και ο ορισμός συντονιστών/στριών.
  • Στην ακραία περίπτωση που η Διεύθυνση του σχολείου λειτουργώντας προδήλως παράνομα, προχωρήσει σε πράξη ανάθεσης προς τους εκπαιδευτικούς, εκείνοι καταθέτουν ομαδική δήλωση στο πρωτόκολλο του σχολείου όπου αναγράφονται τα παρακάτω:
«Η πράξη σας είναι προδήλως παράνομη διότι έχει παρέλθει ο χρόνος για την πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης όπως ορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Το μοναδικό αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει στόχους, σχέδια δράσης, τα κείμενα που θα αναρτηθούν και τους συντονιστές είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη συνεδριάσει και αποφασίσει επ’ αυτών εντός του εκ του νόμου οριζόμενου χρόνου. Επομένως η πράξη σας αφενός προέρχεται από αναρμόδιο όργανο και αφετέρου είναι αντίθετη προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του νόμου 3528/07 σας δηλώνουμε ότι καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση της προδήλως παράνομης αυτής εντολής, επιφυλασσόμενοι/ες παντός νομίμου δικαιώματός μας.».

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Ενέργειες Συλλόγου Διδασκόντων σε περίπτωση που κληθεί σε επαναληπτική συνεδρίαση για τον Συλλογικό προγραμματισμό


Η  απροκάλυπτη προτροπή από την Ένωση Διευθυντών –μέσω του προέδρου της- προς τους/τις Διευθυντές/ντριες να προβούν σε παράνομες και αντισυναδελφικές ενέργειες,  προχωράει βήματα παραπέρα ακόμα και από την ίδια την αντιδημοκρατική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δηλώνει πως η προτροπή της Ε.Δ., είναι νομικά έωλη κι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους/τις Διευθυντές/ντριες που θα την ακολουθήσουν , ενώ θα πυροδοτήσει κλίμα απίστευτης έντασης  για τα σχολεία μας. Οι ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τον Συλλογικό Προγραμματισμό πραγματοποιήθηκαν.  Στις συνεδριάσεις αυτές λήφθηκαν αποφάσεις για την ανάρτηση των Ενιαίων κειμένων της Φάσης 1 και ορίστηκαν συντονιστές/στριες. Επομένως, δεν νοείται συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, αφού έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν αποφασίσει ήδη, τη στιγμή μάλιστα που είμαστε στη Φάση 2 και οι συντονιστές/στριες έχουν ήδη αναρτήσει τα αποφασισμένα από τους Συλλόγους Διδασκόντων Ενιαία κείμενα. Μια τέτοια ενέργεια  αποτελεί καταχρηστική πίεση για ανατροπή ειλημμένης απόφασης και ως καταχρηστική ενέργεια πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Καλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες να μην καλέσουν εκ νέου ειδική συνεδρίαση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό , καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και δεν εντέλλεται από πουθενά και καθώς οι Σύλλογοι διδασκόντων έχουν ήδη αποφασίσει.

0ι διευθυντές δε νομιμοποιούνται να καλέσουν ξανά σύλλογο για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

Αν όμως παρ όλα αυτά υπάρξουν  Διευθυντές/ντριες που,  επιχειρήσουν να τορπιλίσουν  δημοκρατικά ληφθείσα απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και συγκαλέσουν συνεδρίαση, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, γιατί ο/η πρόθυμος/η διευθυντής/τρια θα θεωρήσει ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση και θα προχωρήσει σε αναθέσεις και νέα σχέδια.

 Σε αυτή την περίπτωση οι Σύλλογοι Διδασκόντων ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

  1. Προσπαθούν να  αποτρέψουν τη συνεδρίαση βάζοντας  ζήτημα για επανάληψη συνεδρίασης με το ίδιο θέμα .
  2. Ρωτούν  βάση ποιας διοικητικής πρόβλεψης ή εντολής προβαίνει ο/η Διευθυντής/ τρια σε αυτή την ενέργεια.
  3. Του/της  ανακοινώνουν τις αποφάσεις της ΔΟΕ (Αρ. Πρ, 740- 741/ 10-12-2023) και τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ.
  4. Αν επιμείνει, πηγαίνουν σε συνεδρίαση λίγων λεπτών, όπου καταλήγουν και γράφουν στο πρακτικό: «Ο Σύλλογος Διδασκόντων επιβεβαιώνει την από (ημερομηνία/ αριθμός πράξης) απόφασή του βάσει της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί  οι σχετικές με τον Συλλογικό Προγραμματισμό 2023/24  αναρτήσεις τόσο της Φάσης 1 όσο και της Φάσης 2 , των οποίων έχουν αποθηκευτεί αντίγραφα. Τίποτε άλλο δεν προστίθεται στον ειλημμένο σχεδιασμό, καθώς έχουν ήδη οριστεί οι συντονιστές/τριες, με την ίδια προαναφερθείσα Πράξη. Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται.»
  5.   Ενημερώνουν το Δ.Σ. του Συλλόγου


Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για τις αρμοδιότητες του ΓΓ του ΥΠΑΙΘΑ


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 25-10-2021

 

 

Ι. Επί του ερωτήματος.

Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, εάν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, δύναται να εκφέρει κρίση αναφορικά με το περιεχόμενο απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, που αφορά στην αξιολόγηση δυνάμει των διατάξεων του ν.4692/2020, όπως ισχύει και να αναπέμψει την απόφαση αυτή για νέα κρίση.

 

ΙΙ. Επί του ισχύοντος πλαισίου.

Το βασικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να διαγνωστεί, προκειμένου να απαντηθεί το ως άνω ερώτημα αφορά στην αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου και εν προκειμένω του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, να διατυπώσει κρίση επί αποφάσεως του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια της διαδικασίας, που διαμορφώνεται από τον ν.4692/2020. Η απάντηση δε στο ερώτημα αυτό πρέπει να αναζητηθεί αφενός στις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου στις διατάξεις, που διέπουν την διαδικασία αξιολογήσεως, όπως περιγράφεται στον ν.4692/2020.

Το αρ.6 του ΠΔ 84/2019 προβλέπει την σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει: «1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΓενικήΓραμματείαΠρωτοβάθμιας, ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, στη νέα ΓενικήΓραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ.18/2018 (Α` 31): (α) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (γ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, (δ) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, (ε) η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων, (στ) το Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών, (ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και (η) οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης».

Περαιτέρω, το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ Β' 8/10.01.2020) Υπουργικής Απόφασης απαριθμεί κατά τρόπο αποκλειστικότο δικαίωμα υπογραφής με εντολή Υπουργού και εντολή Υφυπουργού.  Συγκεκριμένα, προβλέπεται: «Μεταβιβάζουμε στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά περίπτωση: Α) Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, στην οποία προΐστανται: 1. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κεντρικές και περιφερειακές, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και προς τα Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από αυτό, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων της, τη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων ή κινδύνων και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους. 2. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τα Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 3. Εισήγηση για την υποβολή ερωτημάτων στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για θέματα αρμοδιότητας αποκλειστικά της Γενικής Γραμματείας. 4. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπηρεσιών περισσοτέρων Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας. 5. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Διοίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα. 6. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης, υπομνήματα, αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών κατά ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων και αποφάσεων υπηρεσιακών οργάνων της Γενικής Γραμματείας ή των αποκεντρωμένων και εποπτευόμενων από αυτήν υπηρεσιών. 7. Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιμορφωτικών, ειδικών και αναρρωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές και λοιπών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών αδειών της παρ. 8 του άρθρου 11 της παρούσας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο. 8. Διακοπή αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών για τον οποίο χορηγήθηκαν. 9. Σχετικά με τη βαθμολογική ένταξη και τα Ατομικά Δελτία Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Β.Κ.Υ.) και τα Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλου σε Μ.Κ. (Α.Δ.Κ.Υ.), λόγω υπηρεσιακής εξέλιξης ή μεταβολής για την οποία γνωμοδότησε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). 10. Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για περικοπές αμοιβών, που απορρέουν από την εφαρμογή συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού και από προτάσεις των επιτροπών παραλαβής ειδών εξοπλισμού και από οποιαδήποτε άλλη αιτία μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 11. Αποφάσεις ανάθεσης έργου ή προμήθειας και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε φύσης δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, από του ποσού των 60.000,01 ευρώ, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 12. Αποφάσεις έγκρισης διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων τους για κάθε φύσης έργα, περιλαμβανομένων και των κτιριακών, που πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων όταν ο προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 13. Υπογραφή συμβάσεων, η αξία του αντικειμένου των οποίων ανέρχεται από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 14. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, επιτροπών εξέτασης ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής και εκτέλεσης έργου ή εργασιών και προμηθειών από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 15. Αποφάσεις έγκρισης συγκριτικών πινάκων των εκτελούμενων έργων από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 16. Προτάσεις στον Υπουργό για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 17. Αποφάσεις έγκρισης πάσης φύσης δαπάνης, έκδοσης και παράτασης ενταλμάτων προπληρωμής, όταν είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 18. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα, μέχρι του ποσού αρμοδιότητάς του. 19. Αποφάσεις χορήγησης, τροποποίησης, και μεταβίβασης αδειών ιδιωτικών σχολείων. 20. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας, πλην των Γενικών Διευθυντών. 21. Χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης. 22. Αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 23. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, των Συντονιστών Εκπαίδευσης, Επιθεωρητών Ευρωπαϊκών Σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται. 24. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπου απαιτείται. 25. Έγκριση υπερεργασίας προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας, ύστερα από εισήγηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος αρμοδιότητάς του, που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση. 26. Έγκριση προγράμματος φιλοξενίας εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Διεθνών Οργανισμών. 27. Έγκριση συμμετοχής σχολικών μονάδων σε εκδηλώσεις, διενέργεια εράνων, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις, όπου προβλέπεται. 28. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, διεξαγωγής έρευνας και άδειας εισόδου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 29. Έγκριση επίσκεψης φορέων ή ιδιωτών στις σχολικές μονάδες, όπου προβλέπεται. 30. Ερωτήματα σε Φορείς ή υπηρεσίες αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. 31. Ενημερωτικά σημειώματα για απαντήσεις σε θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διά μέσου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 32. Έγκριση χορήγησης στατιστικών στοιχείων, πέραν των δημοσιευμένων, προς ενδιαφερομένους κατόπιν υποβολής εγγράφως αιτιολογημένου αιτήματος. Β) Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση δαπανών από το ποσό των 60.000,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών. Ειδικότερα, για δαπάνες για ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή ή ανακατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργούν ως κύριοι διατάκτες αυτών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Διευθύνσεις, η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης ανατίθεται, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της μίας Γενικές Γραμματείες η υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης παραμένει, ανεξαρτήτως ποσού, στον Υπουργό. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτίμηση της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης, η έγκριση αναγκαιότητας για δαπάνες μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντίστοιχα, για δαπάνες άνω του ποσού των 200.000,01 ευρώ, η έγκριση αναγκαιότητας παραμένει στον Υπουργό».

            Περαιτέρω, τα άρθρα 33 επ. του ν. Ν 4692/2020 προβλέπουν την διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Με βάση τις διατάξεις αυτές, η αρμοδιότητα του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθορισμού του τρόπου υλοποίησής τους ανατίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το σύνολο της διαδικασίας ανατίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος θέτει, για τα θέματα που θα επιλέξει, συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού-διδακτικού έργου, καθώς και της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα μέσα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και ακολούθως παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των στόχων αυτών, ιδίως με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων, που μπορούν να εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε μεταβολές αντιλήψεων και πρακτικών.Από την διατύπωση των εν λόγω άρθρων είναι σαφές, ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζεται από τον νομοθέτη ως αρμόδιο και αποφασιστικό όργανο στα πλαίσια της διαδικασίας. Αντίστοιχα, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι ο νομοθέτης ουδόλως προβλέπει στάδιο ελέγχου των ασκούμενων εκ μέρους το Συλλόγου Διδασκόντων αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται. Πολύ δε περισσότερο, ουδόλως αναγνωρίζεται από τις ως άνω διατάξεις αρμοδιότητα κρίσεως ή αξιολόγησης του περιεχομένου των σχεδιαζόμενων από τον Σύλλογο Διδασκόντων δράσεων προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και πραγματοποίησης συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών όπως και αρμοδιότητα αναπομπής. Σχετική αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των εν λόγω δράσεων δεν αναγνωρίζεται, ομοίως, από τις διατάξεις δυνάμει των οποίων ανατέθηκαν και ασκούνται οι αρμοδιότητες στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δη στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

 

            Διοικητικό δε όργανο, το οποίο ενεργεί καθ’ υπέρβαση των αναγνωρισμένων σε αυτό αρμοδιοτήτων, εκδίδει ακυρωτέες διοικητικές πράξεις, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών. 

 

           

 

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρμόζει στο ερώτημα, που ετέθη.

            Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και από τις διατάξεις, που διέπουν την επίμαχη διαδικασία, αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου, εκφοράς κρίσεως αναφορικά με το περιεχόμενο της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και αναπομπής αυτής για νέα κρίση δεν αναγνωρίζεται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. 

 

            Παραμένω στην διάθεση σας.

           

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

            Δικηγόρος

           

ΔΟΕ: Απροκάλυπτη προτροπή προς τους/τις Διευθυντές/ντριες σε παράνομες και αντικλαδικές ενέργειες από τους «λαγούς» των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών


 

Θέμα: Απροκάλυπτη προτροπή προς τους/τις Διευθυντές/ντριες σε παράνομες και αντικλαδικές ενέργειες από τους «λαγούς»  των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών

 

               Ξεπερνώντας κάθε όριο αντι-κλαδικής στάσης αλλά και νομιμότητας, η  Ένωση Διευθυντών (δια των αναρτήσεων του Προέδρου της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) παίζοντας, για πολλοστή φορά, τον ρόλο του εκφραστή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για την εφαρμογή της αξιολόγησης/κατηγοριοποίησης/χειραγώγησης (αυτή τη φορά), καλεί τα στελέχη της εκπαίδευσης σε παράτυπες και παράνομες ενέργειες. Με τον…ευφάνταστο τίτλο «Τι πρέπει να κάνουν οι Δ/ντές-Δ/ντριες που είχαν αναρτήσει  τα Ενιαία Κείμενα για τον ΕΣΠ  μετά την εγκύκλιο του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για κατέβασμα των Ενιαίων Κειμένων και ανάρτηση νέου Ετήσιου Συλλογικού Προγραμματισμού(ΕΣΠ)», η Ένωση Διευθυντών (ή ο Πρόεδρός της σε περίπτωση  που οι απόψεις του είναι αναντίστοιχες με αυτές της Ένωσης) προχωράει βήματα παραπέρα ακόμα και από την ίδια την αντιδημοκρατική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα. Η παράνομη εγκύκλιος, του αναρμόδιου να κρίνει τι πληροί τις προϋποθέσεις και τι όχι Γ.Γ., δημιουργεί το εκφοβιστικό και παραπλανητικό για τους εκπαιδευτικούς υπόβαθρο, στο οποίο έρχονται να «κουμπώσουν» οι οδηγίες της Ε.Δ., αφού ολοφάνερα παρερμηνεύουν ακόμα και τον νόμο-τερατούργημα 4823/21 και τις προβλέψεις του άρθρου 97 οι οποίες αναφέρονται στην περίπτωση που «ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του». Η προτροπή της Ε.Δ., είναι νομικά έωλη κι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα στελέχη που θα την ακολουθήσουν αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων εναντίον τους. Δημιουργεί, ακόμα χειρότερα, συνθήκες πυροδότησης κλίματος απίστευτης έντασης και διάρρηξης του, αναγκαίου για τα σχολεία μας, πλαισίου συνεργασίας και συναδελφικότητας, καθώς ο/η Διευθυντής/ρια θα καταγραφεί ως εκείνος/η που, υιοθετώντας τακτική ακραίου κι αδικαιολόγητου διοικητισμού, επιχειρεί να τορπιλίσει δημοκρατικά ληφθείσα απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικής σοβαρότητας και οι Σύλλογοι Διδασκόντων πρέπει να γνωρίζουν:

1.                Οι ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τον Συλλογικό Προγραμματισμό πραγματοποιήθηκαν έως 10 Οκτωβρίου (όπως ορίζεται σχετικώς). Στις συνεδριάσεις αυτές λήφθηκαν αποφάσεις για την ανάρτηση των Ενιαίων κειμένων της Φάσης 1 και ορίστηκαν συντονιστές/στριες. Επομένως, δεν νοείται συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, αφού οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν αποφασίσει ήδη, τη στιγμή μάλιστα που είμαστε στη Φάση 2 και οι συντονιστές/στριες έχουν ήδη αναρτήσει τα αποφασισμένα από τους Συλλόγους Διδασκόντων Ενιαία κείμενα για τις 5 ενότητες αυτής της Φάσης (Αναγκαιότητα – στόχοι, Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Πόροι, μέσα και ερευνητικά εργαλεία, Κριτήρια επιτυχίας της δράσης, Διαδικασίες για την αξιολόγηση της δράσης).  Η παράνομη εγκύκλιος του Γ.Γ. δεν αναφέρεται σε επανάληψη των συνεδριάσεων, αφού το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. γνωρίζει ότι έτσι θα καταστρατηγούσε το δικό του κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο, «κλείνει όμως, το μάτι» για τα περεταίρω στους «πρόθυμους». Μια τέτοια ενέργεια (επανάληψη συνεδριάσεων) αποτελεί καταχρηστική πίεση για ανατροπή ειλημμένης απόφασης και ως καταχρηστική ενέργεια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζοντας την ειλημμένη απόφασή του, την επιβεβαιώνει και εκεί σταματάει κάθε άλλη διαδικασία.

2.                Εφόσον υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον Συλλογικό Προγραμματισμό, δεν νομιμοποιείται ο/η Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος /η να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την απόφαση, παραχαράσσοντάς την ούτε μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε ανάθεση. Αντιστοίχως καμία αλλαγή συντονιστή δεν μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του Διευθυντή/ντριας. Κάθε τέτοια ενέργεια είναι παράνομη και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και τη Δ.Ο.Ε., με όλα τα νόμιμα μέσα. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση μιας εντελώς λανθασμένης επανάληψης της διαδικασίας της συνεδρίασης του Σ.Δ. το μόνο που μπορεί να διαφυλάξει τους εκπαιδευτικούς είναι να επανεπιβεβαιώσουν την απόφασή τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι ορισμένοι από τον Σύλλογο Διδασκόντων συντονιστές/στριες, μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων των ενιαίων κειμένων (Κυριακή 10 Δεκεμβρίου), εκτυπώνουν το σχετικό αρχείο από την πλατφόρμα και το αποθηκεύουν στο αρχείο του Σχολείου.

3.               Το απύθμενο θράσος της Ε.Δ. την οδηγεί σε παραχάραξη – σκόπιμη παρερμηνεία των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε. Αναφέρει συγκεκριμένα η ανάρτηση-προτροπή σε παράνομες ενέργειες «Εάν η πλειοψηφία του ΣΔ διαφωνεί με την ανάρτηση νέου ΕΣΠ τότε οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν,  θα πρέπει να υπογράψουν  τη δήλωση  της ΔΟΕ  για συμμετοχή σε απεργία-αποχή  από κάθε διαδικασία  αξιολόγησης της  σχολικής μονάδας.». Είναι φανερό ότι η Ε.Δ. σκόπιμα μπερδεύει την απεργία – αποχή και τις στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. για την ατομική αξιολόγηση, με την τακτική των ενιαίων κειμένων που ακολουθείται, ως απάντηση ενάντια στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας, τακτική που ακολουθεί η συντριπτική πλειοψηφία των Συλλόγων Διδασκόντων και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Θα μας επιτρέψει η Ε.Δ. να έχουμε άποψη για τις αποφάσεις μας και να τονίσουμε προς τους συναδέλφους πως αυτή η σκόπιμη παρερμηνεία-προτροπή από την Ε.Δ. γίνεται για να δοθεί άλλοθι σε «πρόθυμα» στελέχη να προχωρήσουν σε αναθέσεις, ενεργοποιώντας το προαναφερθέν άρθρο 97/4823, καταργώντας έτσι τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί λευκή επιταγή σε «στελέχη» που αντιτίθενται τις αποφάσεις του κλάδου.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλα τα Στελέχη εκπαίδευσης

Να μην προχωρήσουν σε νέες συνεδριάσεις, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και δεν εντέλλεται από πουθενά και καθώς οι Σύλλογοι διδασκόντων έχουν ήδη αποφασίσει.

Να σταθούν στο ύψος του δημοκρατικού και εκπαιδευτικού τους ρόλου, υπερασπιζόμενοι/ες το Δημόσιο Σχολείο και τις συλλογικές αποφάσεις, απομονώνοντας τους «πρόθυμους» που λειτουργούν ενάντια στις αποφάσεις ενός κλάδου από τον οποίο έχουν φροντίσει με δική τους πρωτοβουλία να αποστασιοποιηθούν και τον οποίο ευθέως πολεμούν.

ΔΟΕ: Ανακοίνωση για πιέσεις για ενιαία κείμενα


 

Θέμα: Νέα πολιτική ηγεσία, οι ίδιες παλιές μεθοδεύσεις, οι ίδιου τύπου παράνομες και αποπροσανατολιστικές εντολές. Απαντάμε ενωτικά και αποφασιστικά στον αυταρχισμό και τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις. Δεν αλλάζουμε ούτε λέξη από τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

 

Την ώρα που κατά χιλιάδες τα σχολεία της χώρας αναρτούν τα κείμενα που αποφάσισαν σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, κείμενα που υπηρετώντας τη δημόσια Παιδεία, αποτρέπουν την κατηγοριοποίηση και τον αντιεκπαιδευτικό ανταγωνισμό μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων,  ενεργοποιώντας την κοινωνική συσχέτιση και  την εκπαιδευτική διερεύνηση και τεκμηρίωση, ως τα βασικά εργαλεία ανάδειξης των αναγκών του Δημόσιου Σχολείου…

Σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί με τους/τις μαθητές/τριές τους οργανώνουν σχολικές γιορτές για τα Χριστούγεννα, υλοποιώντας παράλληλα σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργάζονται με τους γονείς σε ενημερωτικές συναντήσεις για την πρόοδο των μαθητών…

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επιλέγει με την εγκύκλιο 141491/ΓΔ4.08.12.2023 να επιχειρήσει, για πολλοστή  φορά, να διαλύσει τη ζωντανή ψυχή της εκπαίδευσης, να σπείρει τη διχόνοια, τον αυταρχισμό και την τρομοκράτηση στους συλλόγους διδασκόντων.

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι,  πανικόβλητη η  πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α αφού αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αποφασιστική, μαζική και συλλογική στάση των εκπαιδευτικών,  εξαντλεί την «εφευρετικότητά» της σε παράνομες εγκυκλίους, δια του Γ.Γ. κ. Κατσαρού, αντιγράφοντας πιστά τον προκάτοχό του κ. Κόπτση και την πρώην υπουργό κυρία Κεραμέως.

Πρόκειται για άλλη μια επιχείρηση εκφοβισμού σε βάρος των εκπαιδευτικών της Π. Ε., οι οποίοι ακολουθούν και υλοποιούν  με εξαιρετική συσπείρωση και μαζικότητα την απόφαση της 92ης Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε. ενάντια στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής-αντιεπιστημονικής αξιολόγησης των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 και στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μας μονάδων.

               Με τις τακτικές αυτές η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., εκτός δικαιοδοσίας και  κατά παράνομο τρόπο, αφού κανένας Γενικός Γραμματέας δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει τα κείμενα που αναρτούν τα σχολεία τόσο ως προς τη δομή τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους:

·       καταργεί κάθε έννοια νομιμότητας στις ενέργειές του,

·       επιχειρεί να επιβάλλει με το «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» του Γ.Γ. όρους αντιδημοκρατικής λειτουργίας στους συλλόγων διδασκόντων,

·       ωθεί (χέρι χέρι με την αντικλαδική Ένωση Διευθυντών) τα στελέχη της εκπαίδευσης σε παράνομες πράξεις.

 

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην απέλπιδα προσπάθειά της να μειώσει τη μαζικότητα με την οποία έχουν υιοθετηθεί και υποβληθεί τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε. από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οδηγώντας σε παταγώδη αποτυχία την πολιτική της κατηγοριοποίησης  σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών, των νόμων 4692/2020 και 4823/2021, εκδίδει μια εγκύκλιο καθ΄ όλα παράνομη, με την οποία αναιρεί ακόμη και το δικό της κανονιστικό πλαίσιο, αφού:

·       οι αναρτήσεις των κειμένων έγιναν με νόμιμες αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, σε ειδικές συνεδριάσεις, όπως ορίζεται ενώ οι μοναδικές περιπτώσεις παρανομίας βρίσκονται στις ενέργειες  εκείνων των στελεχών εκπαίδευσης τα οποία αγνόησαν αυτές τις αποφάσεις, ή άσκησαν εκφοβιστικές πιέσεις σε εκπαιδευτικούς για τη στάση τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

·       οι ίδιες οι διατάξεις του νόμου 4692/2020 (του οποίου η Δ.Ο.Ε. έχει ζητήσει και επιδιώκει την κατάργηση) και συγκεκριμένα το άρθρο 35, ορίζουν σχετικά με τις αναρτήσεις των σχολικών μονάδων ότι μόνον ο Σ.Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα παρατηρήσεων επ’ αυτών

·       ο Γ.Γ. κρίνει, χωρίς καμία δικαιοδοσία, ότι οι αναρτημένες - αποφάσεις των Σ.Δ. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις …

Δεν πληρούν, κατά τον Γ.Γ. και την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , τις προϋποθέσεις, τα κείμενα που έχουν αναρτήσει τα σχολεία. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις:

Ø  Η μελέτη για την επίδραση που έχουν οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Ø  Η διερεύνηση της σχέσης των κοινωνικών-οικονομικών ανισοτήτων με τη «σχολική αποτυχία».

Ø  Η διερεύνηση των αναγκαίων αλλαγών στα προγράμματα, ώστε να εκλείψουν οι άνισες σχολικές διαδρομές των μαθητών.

Ø  Η σημασία των ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων.

Ø  Η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους μαθητές τους.

Ø  Η σημασία των σχολικών χώρων (κτήρια, αυλές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, τάξεις, αίθουσες εκδηλώσεων) και υποδομών, για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και για την πλήρωση των μορφωτικών τους αναγκών.

Ø  Η σχέση του δημόσιου σχολείου με τη χρηματοδότησή του, η διαφανής διαχείρισή και η πλήρης απόδοσή της στα σχολεία, η ανάγκη ενίσχυσης των σχολικών επιτροπών και ΔΕΠ με εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών.

Ø  Η συγκριτική θεώρηση των επιμορφωτικών θεσμών σε ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με αυτούς της Ελλάδας, και ταυτόχρονα η διατύπωση επιμορφωτικών αναγκών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Ø  Η ασφάλεια στο χώρο του Νηπιαγωγείου και η κατάργηση της ανισότητας των εργασιακών δεδομένων των νηπιαγωγών.

Ø  Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών των Ειδικών Σχολείων για τις τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες στις διδακτικές πρακτικές, στο φόντο των σύγχρονων αντιπαραθέσεων για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ø  Η ανάδειξη των συνθηκών λειτουργίας, των ελλιπών υποδομών και των ελλείψεων που υπάρχουν στα Ειδικά σχολεία.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θεωρεί, προφανώς, ότι οι εισηγήσεις 55 και πλέον καθηγητών Α.Ε.Ι. ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του, το ίδιο και η συμμετοχή 10.000 εκπαιδευτικών σε έρευνες για την κατάσταση στην εκπαίδευση, οι συνεντεύξεις, τα στρογγυλά τραπέζια, η χρήση Τ.Π.Ε., η έκδοση πρακτικών από τις εκδηλώσεις της Δ.Ο.Ε., η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η συλλογή επιστημονικών άρθρων κατά θεματική ενότητα …

Γίνεται φανερό όμως ότι, σαφέστατα, πληρούν τις προϋποθέσεις «νομιμότητας» του Γ.Γ. κ. Κατσαρού,  της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και της Κυβέρνησης, ένας άβουλος εκπαιδευτικός πειθήνιο όργανο, που αδιαφορεί για την κοινωνική πραγματικότητα, που προωθεί των ανταγωνισμό με τους συναδέλφους και τους μαθητές του, που δεν ασχολείται με την κοινωνική διάσταση της επιστήμης του ένας διευθυντής-manager, άβουλο όργανο των εντολέων του και όχι λειτουργός στην υπηρεσία των μαθητών του και του δημόσιου σχολείου και ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που από σύμβουλος στο παιδαγωγικό έργο θα έχει μεταλλαχθεί σε επιθεωρητή. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο μια κοινωνίας έρμαιο του κοινωνικού αυτοματισμού, όπου η οικογένεια – πελάτης ενός εμπορευματοποιημένου σχολείου θα κάνει καταγγελίες με ανώνυμα τηλεφωνήματα και θα ασκεί ανώνυμο «bullying» σε εκπαιδευτικούς που σέβονται την επιστήμη, την εργασία τους, τους μαθητές τους και την δημόσια εκπαίδευση.

Δεν θα τους αφήσουμε

Ο αγώνας μας για Δημόσιο Σχολείο, που θα ικανοποιεί τα μορφωτικά δικαιώματα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών μας, με σεβασμό στην εργασία μας και τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης,  συνεχίζεται με μεγαλύτερο πάθος, συλλογικότητα και ορμή.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αλλάξουν ούτε λέξη, ούτε τόνο από τα κείμενα που έχουν αποφασίσει και αναρτήσει. Είναι απόλυτα νόμιμοι σε αυτή τους την ενέργεια.

Καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης να σεβαστούν τις αποφάσεις των Σ.Δ. που αποτελούν τα προπύργια της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου. Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραχάραξης των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων ή οποιαδήποτε προσπάθεια ανάθεσης νέων κειμένων είναι απόλυτα παράνομη.

Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν το εμπνευσμένο έργο τους με τις μαθήτριες και τους μαθητές τους.

Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές εκδηλώσεις της Δ.Ο.Ε. που έχουν ήδη προγραμματιστεί από τον Ιανουάριο κι έπειτα. Κάθε εκδήλωση να γίνει μια διαδήλωση ενάντια στο φόβο και την τρομοκρατία, υπέρ της Δημόσιας Εκπαίδευσης,  του Δημόσιου Σχολείου.

Καλούμε τους Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας να προβούν σε άμεση ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, να ενισχύσουν το συλλογικό αγωνιστικό πνεύμα, να δυναμώσουν το κλίμα ενότητας.

Το εκπαιδευτικό κίνημα θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και θα ακυρώσει την παράνομη και αυταρχική εγκύκλιο του Γ.Γ. κ. Κατσαρού όπως ακριβώς αντιμετώπισε και τις αντίστοιχες εγκυκλίους του προκατόχου του κου Κόπτση.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στηρίζει και καλύπτει με υπευθυνότητα τα μέλη της, όπως πάντα πράττει, απέναντι στην αυθαιρεσία και την παρανομία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και όσους την ακολουθούν.

Δεν διχαζόμαστε. Είμαστε όλοι μαζί στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.