ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές του τοπικού μας συλλόγου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Σύνθεση Δ.Σ. 2024-2026

Πρόεδρος: Κουρσάρης Αντώνης

τηλ. 6976887926, e-mail: koursan2@gmail.com


Αντιπρόεδρος: Ασπιώτη 
Ειρήνη

τηλ. 6977413884, e-mail: 
aspioti_eirini@hotmail.com


Γεν. Γραμματέας: 
Γαστεράτος Δημήτριος

τηλ. 6972551913, e-mail: dim_gas@otenet.gr


Ταμίας: Παναγιώτου Παναγιώτης

τηλ.6979680600, e-mail: ppanagiotou@yahoo.com


Ειδικός Γραμματέας: 
Ίσερης Κων/νος
τηλ. 6977393092, e-mail: koniseris@yahoo.gr


Μέλη:

Ατσοπάρδης Λευτέρης,
τηλ. 6972710777, e-mail: left950@hotmail.com

Χρυσή Καπνιά,
τηλ. 6946139899, e-mail: xryssikapnia@gmail.com

Χρήστου Χάρης,
τηλ.6945330891, e-mail: xsxristou@gmail.com

Κώστα Αγγελική
τηλ. 6946125471, e-mail: kostaageliki@gmail.com

Σύνθεση Δ.Σ. 2022-2024

Πρόεδρος: Κουρσάρης Αντώνης

τηλ. 6976887926, e-mail: koursan2@gmail.com


Αντιπρόεδρος: Ασπιώτη 
Ειρήνη

τηλ. 6977413884, e-mail: 
aspioti_eirini@hotmail.com


Γεν. Γραμματέας: 
Γαστεράτος Δημήτριος

τηλ. 6972551913, e-mail: dim_gas@otenet.gr


Ταμίας: Παναγιώτου Παναγιώτης

τηλ.6979680600, e-mail: ppanagiotou@yahoo.com


Ειδικός Γραμματέας: Ποζίδης Παναγιώτης
τηλ. 6944502970, e-mail: ppozidis@sch.gr Μέλη:

Ατσοπάρδης Λευτέρης,
τηλ. 6972710777, e-mail: left950@hotmail.com

Μαρία Παπαδοπούλου,
τηλ. 6932825854, e-mail: mari_papad1980@yahoo.gr

Βενέτης Χρήστος,
τηλ. 6976204685, e-mail: v4venetis@hotmail.com


Ίσερης Κων/νος,
τηλ. 6977393092, e-mail: koniseris@yahoo.gr
Ιούνιος-Δεκέμβριος 2022: Μαγουλάς Βασίλης,
τηλ. 6945703642, e-mail: bilmagoulas@gmail.com


Χρήστου Χάρης,
τηλ.6945330891, e-mail: xsxristou@gmail.com
Ιούνιος-Δεκέμβριος 2022: Γεωργοτά Σωτηρία
τηλ. 6981687742, e-mail: sgeorgota@gmail.com

Σύνθεση Δ.Σ. 2018-2020 & 2020-2022

Πρόεδρος: Κουρσάρης Αντώνης
τηλ. 6976887926, e-mail: koursan2@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Γαστεράτος Δημήτριος
τηλ. 6972551913, e-mail: dim_gas@otenet.gr

Γεν. Γραμματέας: Ποζίδης Παναγιώτης
τηλ. 6944502970, e-mail: ppozidis@sch.gr

Ταμίας: Παναγιώτου Παναγιώτης
τηλ.6979680600, e-mail: ppanagiotou@yahoo.com

Ειδικός Γραμματέας: Ασπιώτη Ειρήνη
τηλ. 6977413884, e-mail: aspioti_eirini@hotmail.com
Ιούνιος-Δεκέμβριος 2018: Ροσιλόβαλης Στέργιος
τηλ. 6977504561, e-mail: rosilovali@sch.gr

Μέλη:
Μαλαχά Ελένη,
τηλ. 6946125473, e-mail: elmalach@sch.gr

Νικολούζου Βίκυ,
τηλ. 6944889816, e-mail: vickynikolouzou@gmail.com

Ντάτση Μαίρη,
τηλ. 6938656498, e-mail: marydatsi@gmail.com

Κώστα Αγγελική
τηλ. 6946125471, e-mail: kostaageliki@gmail.com
 


Σύνθεση Δ.Σ. 2016-2018

Πρόεδρος: Μαλαχά Ελένη
τηλ. 6946125473, e-mail: elmalach@sch.gr

Αντιπρόεδρος: Κώστα Αγγελική
τηλ. 6946125471, e-mail: kostaageliki@gmail.com

Γεν. Γραμματέας: Γαστεράτος Δημήτριος
τηλ. 6972551913, e-mail: dim_gas@otenet.gr

Ταμίας: Παναγιώτου Παναγιώτης
τηλ.6979680600, e-mail: ppanagiotou@yahoo.com

Ειδικός Γραμματέας: Τασούλας Λάμπρος
τηλ. 6945852304 lampros_ta@yahoo.gr

Μέλη: Κουρσάρης Αντώνης,
τηλ. 6976887926, e-mail: koursan2@gmail.com
 

Ντάτση Μαίρη,
τηλ. 6938656498, e-mail: marydatsi@gmail.com
 

Ίσερης Κων/νος, 
τηλ. 6977393092, e-mail: koniseris@yahoo.gr

Ροσιλόβαλης Στέργιος
τηλ. 6977504561 e-mail: rosilovali@sch.gr