Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΟΕ: Ενιαία κείμενα για αξιολόγηση (Σεπτέμβριος 2022)


 

Θέμα: Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ακυρώνουμε στην πράξη την αξιολόγηση-χειραγώγηση-διάλυση του Δημόσιου Σχολείου. Ακυρώνουμε στην πράξη την κατηγοριοποίηση σχολείων - μαθητών - εκπαιδευτικών.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Ο νικηφόρος αγώνας ενάντια στην επιβολή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως αυτή προβλέπεται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021, συνεχίζεται με ενιαία, συλλογική και αποφασιστική στάση. Είναι αγώνας διαρκείας, αγώνας πολύμορφος.

Σήμερα, με οδηγό τον περσινό αγώνα του κλάδου, αποστέλλουμε τα πρώτα ενιαία κείμενα, ως απάντηση στον προβλεπόμενο προγραμματισμό και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να τα υιοθετήσουν αυτούσια χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση. Σημειώνεται ότι στη φάση αυτή πραγματοποιούνται οι ειδικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό για το σχ. έτος 2022-23 όπου αποφασίζονται οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και γίνεται ο ορισμός συντονιστή/στριας.

Στη λογική του Υπουργείου Παιδείας και των μηχανισμών του απαντάμε ενιαία. Συντεταγμένα και ενωτικά, θα προχωρήσουμε και πάλι όλο το επόμενο διάστημα, εξασφαλίζοντας την οργάνωση κάθε σχεδίου δράσης σε κεντρικό επίπεδο από την Ομοσπονδία και όχι ανά σχολική μονάδα, με επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, κοινές εκδηλώσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς (εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, γονεϊκοί φορείς, Παιδαγωγικά Τμήματα), στη βάση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος και του Κλάδου, έτσι ώστε να ακυρώσουμε και φέτος, στην πράξη την πολιτική κατηγοριοποίησης, διαφοροποίησης της σχολικής μονάδας που αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίησή της.

Έχοντας ως παρακαταθήκη την εμπειρία των περσινών αγώνων,  ακυρώνουμε τη στόχευση του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει τον δρόμο στον ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων, στη λειτουργία τους ως επιχειρήσεις, στην όρθωση μορφωτικών φραγμών στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Οι αγώνες μας έχουν αποτέλεσμα. Οι επιδιώξεις της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., μέχρι σήμερα, δεν έχουν υλοποιηθεί.

 

 

Υπενθυμίζουμε:

1. Δεν φτιάχνουμε τα κείμενα για να αξιολογηθούμε με καλό βαθμό ούτε για να αναδείξουμε τα σημεία υπεροχής της μιας σχολικής μονάδας έναντι της άλλης, αλλά για να αποτυπώσουμε την ενιαία και κοινή μας στάση.

2. Επισημαίνουμε ότι κάθε σχέδιο δράσης αποτελεί υπόθεση όλου του συλλόγου διδασκόντων και στόχος είναι να μην υπάρχει μερισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό οι σύλλογοι διδασκόντων κατά τον ορισμό συντονιστών/στριών των δράσεων, καλούνται να λειτουργήσουν με τον ενιαίο τρόπο που λειτούργησαν και πέρυσι.

3. Δεν αποτυπώνουμε κανέναν επιπλέον άξονα πέρα από αυτούς που έχουν επιλεγεί από τη Δ.Ο.Ε. Επιλέγουμε από τους άξονες της Δ.Ο.Ε. όσους χρειάζονται σε κάθε σχολική μονάδα.

4. Τα κείμενα στόχο έχουν να: α. ενώσουν όλους τους συλλόγους διδασκόντων, αναιρώντας έτσι τη δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα, β. διατηρήσουν το κριτικό πνεύμα των εκπαιδευτικών, γ. ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης.

Τονίζουμε και πάλι ότι η ιδέα που διαπερνά τα κείμενα είναι ότι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δουλειά στα σχολεία βρίσκονται έξω από αυτά, και πάντως όχι στις μικροδιαφορές που μπορεί να υπάρχουν από τάξη σε τάξη ή από σχολείο σε σχολείο. Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση μας με τη διοίκηση και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης. Η πλούσια δουλειά και οι παιδαγωγικές δράσεις  κάθε συλλόγου διδασκόντων για τους μαθητές του, σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζονται και εντείνονται. 

Η συλλογική μας στάση απαντά στις απειλές, στη βία, στην ποινικοποίηση των αγώνων, στην περιφρόνηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. Ενωμένοι/ες υπηρετούμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Στις συνεδριάσεις στις οποίες θα κληθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων καταθέτουμε τα κείμενα της Ομοσπονδίας για στόχους και τίτλους σχεδίων δράσης, χωρίς καμιά διαφοροποίηση, εξειδίκευση, συμπλήρωση. Στο βιβλίο Πρακτικών καταγράφεται (ή επικολλάται) η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα κείμενα της ΔΟΕ  για τον προγραμματισμό, με όσους άξονες αποφασιστούν από τον Σύλλογο Διδασκόντων, όπως και πέρυσι. Καμιά εξειδικευμένη ανάρτηση δεν πρέπει να γίνει από κανένα Σχολείο και κανέναν/καμία εκπαιδευτικό. Τονίζουμε ότι η Δ.Ο.Ε. θα αναλάβει πάλι με ενιαίο τρόπο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται τους επόμενους μήνες.

Συνεχίζουμε δυναμικά. Απευθυνόμαστε στους γονείς και την κοινωνία, διευρύνουμε τον αγώνα υπεράσπισης του Δημόσιου σχολείου με Πανεκπαιδευτικό Μέτωπο (Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., γονείς, μαθητές, φοιτητές). Καλούμε όλους τους Συλλόγους Π.Ε. της χώρας, για την ενίσχυση του αγώνα να οργανώσουν τοπικές δράσεις και ενημερώσεις. Αναδεικνύουμε και αντιπαλεύουμε όλες τις πτυχές της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής (συγχωνεύσεις, συμπτύξεις, περικοπές, έλλειψη υγειονομικών μέτρων κλπ). Οι αγώνες μας συνδέονται με τους κοινωνικούς αγώνες και το εργατικό κίνημα.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΟΕ: Νέο κείμενο για απεργία - αποχή


Συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις Υπουργικές Αποφάσεις για τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο κλάδος, ενωμένος και συσπειρωμένος, έδωσε για μια ακόμα φορά αποφασιστική απάντηση στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του ΥΠΑΙΘ, στην απόπειρα εφαρμογής των Υ.Α. για τους μέντορες και τους ενδοσχολικούς συντονιστές.

Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κάλεσμα της Δ.Ο.Ε. για απεργία-αποχή είναι και πάλι, σε συνέχεια του μεγαλειώδους 95% της αντίστοιχης απεργία – αποχής του 2021, συγκλονιστική.

Απέναντι σε αυτό το κύμα αντίδρασης στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η Υπουργός Παιδείας κατέφυγε στην κίνηση παραδοχής της ήττας της, να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής.

Με διαδικασίες που αποτελούν περιφρόνηση κάθε θεσμικής και δημοκρατικής διαδικασίας, η ΔΟΕ κλήθηκε στις 22-9-2022, με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος, μέσα σε διάστημα δύο (2) ωρών από την γνωστοποίηση της αγωγής σε αυτήν, να παραστεί στην εκδίκασή της που πραγματοποιήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η τελική απόφαση, που δημοσιεύτηκε χθες 27/9/2022 δεν ήταν, σίγουρα, αυτή που επεδίωκε το Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού η απεργία κρίθηκε παράνομη αλλά όχι καταχρηστική.

            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., μετά από αυτή την εξέλιξη, απέστειλε αίτημα προς της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ για κήρυξη νέας απεργίας – αποχής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 29ης Αυγούστου 2022 για κήρυξη κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών – μελών της και αφού έλαβε υπόψη της το με αρ.133/27.9.2022 αίτημα της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα που προβλέπονται στις με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις (Β΄ 4509/2022) ως εξής:

α) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση,

(β) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω:

            Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή, δεν προχωράμε στον ορισμό μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών, καλύπτουμε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας από το να ορίσουν και να οριστούν στους παραπάνω θεσμούς. Συνεχίζουμε να υπογράφουμε μαζικά τη δήλωση συμμετοχής που έχει αποστείλει η Ομοσπονδίας από τις 12/9/2022 προσθέτοντας στην υπάρχουσα δήλωση την φράση «…και εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ από 28/9/2022..».

            Καλούμε τα Δ.Σ. των ΣΕΠΕ:

α) Να αποστείλουν άμεσα στην Ομοσπονδία αναλυτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή στις περιοχές ευθύνης τους.

β) Να καταγγείλουν κάθε φαινόμενο αυταρχισμού και απόπειρα καταστρατήγησης της απόφαση του κλάδου και ορισμού απεργών.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 29ης Αυγούστου 2022 για στήριξη των κινητοποιήσεων των Ομοσπονδιών – μελών της και αφού έλαβε υπόψη της το με αρ.133/27.9.2022 αίτημα της Δ.Ο.Ε., αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις διαδικασίες και καθήκοντα που προβλέπονται στις με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικές αποφάσεις (Β΄ 4509/2022) ως εξής:

α) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση,

(β) απεργία - αποχή από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΟΕ: Συνεχίζουμε στον αγωνιστικό δρόμο ακύρωσης της αξιολόγησης - διάλυσης του Δημόσιου σχολείου ενιαία, αγωνιστικά, αποφασιστικά με τα Ενιαία Κείμενα


 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά, με την περήφανη και αγωνιστική στάση τους στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, πήραν αποφάσεις που κρατούν όρθιο το Δημόσιο Σχολείο και υπερασπίζονται τους μαθητές και το καθολικό δικαίωμά τους στη μόρφωση.

            Η ενιαία αγωνιστική στάση των εκπαιδευτικών είχε απέναντί της σειρά απειλών, «προειδοποιήσεις» για διοικητικές κυρώσεις, βομβαρδισμό πονημάτων από το Ι.Ε.Π. για την αξιολόγηση, διαδικτυακό εκφοβισμό, από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ελάχιστους συντονιστές εκπαίδευσης που χρησιμοποίησαν το όπλο της βαθμολογίας αλλά δεν κάμφθηκε.

            Σύμφωνα με στοιχεία των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε., πάνω από 3.762 Σύλλογοι Διδασκόντων ακολούθησαν τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και έπεται συνέχεια…

Συνεχίζουμε αταλάντευτα.

            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίασή του στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ενάντια στην κατηγοριοποίηση και την υποβάθμιση των νόμων 4692/20 και 4823/21,  με την τακτική των Ενιαίων Κειμένων.

            Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τα νέα Ενιαία Κείμενα ώστε να προχωρήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, συλλογικά στην ανάρτησή τους. Μέχρι τότε καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην σπεύσουν να προχωρήσουν σε σχετική συνεδρίαση αλλά να αναμένουν τα κείμενα της Ομοσπονδίας τα οποία θα σταλούν έγκαιρα στις σχολικές μονάδες.

            Καλούμε τους Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και ενημέρωση των εκπαιδευτικών μπροστά στη νέα φάση του αγώνα.

            Καλούμε όλους/ες τους/τις συναδέλφους να συνεχίσουν απτόητοι το έργο που επιτελούν.

            Δε θα σταματήσουμε το δίκαιο αγώνα μας για ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό και συνεργατικό, για ένα σχολείο που θα καλύπτει τις μορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες όλων των μαθητών/τριών μας.

            Συνεχίζουμε  αποδομώντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική, αντιστεκόμενοι στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών και την αντιδημοκρατική χειραγώγηση, που επιδιώκεται να γίνει κανόνας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου.

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Απαράδεκτη και προκλητική η επικοινωνιακή «μέριμνα» για τη διενέργεια τηλεκπαίδευσης εξ αιτίας της κακοκαιρίας

 

Αντιμέτωποι με ένα ακόμα «επιτελικό μπάχαλο» βρίσκονται οι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας εξαιτίας της απόφασης να παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Π.Ε. Κέρκυρας την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου λόγω έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσπαθώντας να πείσει την κοινωνία ότι έχει μεριμνήσει για τα πάντα και ότι όλα είναι έτοιμα προκειμένου τα σχολεία να λειτουργήσουν αύριο, παρά την κακοκαιρία, με… τηλεκπαίδευση, ενεργοποιεί τη διάταξη για διενέργεια τηλεκπαίδευσης δια πάσαν νόσον…

 Τα σχολεία κλείνουν λόγω των καιρικών συνθηκών και η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, που θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν, επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να προχωρήσουν και στις απαραίτητες ενέργειες, ως μόνο μέτρο την τηλεκπαίδευση για τα σχολεία που κλείνουν.

            Δίχως καμία μέριμνα για τεχνολογικό εξοπλισμό για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας, που  εκπαιδευτικοί και  μαθητές προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από  μια τηλεκπαίδευση που δέχτηκε «κόκκινη κάρτα» από την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στις οδηγίες της οποίας το Υ.ΠΑΙ.Θ. ακόμα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως, απαιτεί με εντολές της τελευταίας στιγμής να δημιουργηθεί μια ψευδής εικόνα ομαλότητας.

Τι θα γίνει, αλήθεια, με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς  και μαθητές που δεν διαθέτουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, τεχνολογικό εξοπλισμό στα σπίτια τους και δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν για υπηρεσιακή χρήση, τους συναδέλφους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων για την τηλεκπαίδευση αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στα σχολεία εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων; Εγγυάται και καλύπτει το Υ.ΠΑΙ.Θ. την ασφαλή μετακίνησή τους; Τι θα γίνει με τους γονείς που δεν τυγχάνουν «ειδικής άδειας » ; Ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι; Τι θα γίνει με τους συναδέλφους που έχουν παιδιά σε σχολική ηλικία και καλούνται τα ίδια να παρακολουθήσουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης; Πώς θα γίνει τηλεκπαίδευση στις περιοχές που θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος κι εκεί που δεν υπάρχει  internet;

Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για απώλεια διδακτικών ωρών εξ αιτίας της κακοκαιρίας, τη στιγμή που εξακολουθεί να μην καλύπτει τα χιλιάδες λειτουργικά κενά, που υπάρχουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς με αποτέλεσμα την απώλεια άπειρων ωρών  μαθημάτων.

Είναι και δόλιο γιατί ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αδύνατη η ομαλή λειτουργία των σχολείων επιχειρεί για μια ακόμη φορά να φορτώσει τα πάντα στους εκπαιδευτικούς που συνεχώς απαξιώνει με την πολιτική της η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Κέρκυρας καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αποσύρει όλες τις νομοθετικές διατάξεις που γενικεύουν την τηλεκπαίδευση εκτός πανδημίας και τις εντολές για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα σχολεία που κλείνουν λόγω κακοκαιρίας.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να οργανώνουν από το σπίτι τους, με ίδια μέσα, την τηλεκπαίδευση. Η έλλειψη ή η αδυναμία χρήσης τεχνολογικών προσωπικών μέσων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε κανενός είδους «κυρώσεις» σε συναδέλφους.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. οφείλει να εξοπλίσει πλήρως όλες τις σχολικές μονάδες ώστε η τηλεκπαίδευση να πραγματοποιείται εντός τους. Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και έχουν ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία, έχουν δικαίωμα από εκεί να κάνουν τηλεκπαίδευση. Όταν, όμως, οι καιρικές συνθήκες κάνουν δύσκολη ή επικίνδυνη την πρόσβασή τους στη σχολική μονάδα κανένας δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μεταβούν σε αυτήν, από τη στιγμή που δεν εγγυάται την ασφάλειά τους.  Υπάρχει, άλλωστε, ισχυρή σύσταση από την Πολιτική Προστασία για αποφυγή μετακινήσεων. Δεν το γνωρίζει αυτό η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.;

Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας αξιοποιήσαμε την τηλεκπαίδευση, με αποκλειστικά δικό μας εξοπλισμό, με προσωπικά έξοδα για τα οποία ποτέ δεν αποζημιωθήκαμε και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό στηρίζοντας τους μαθητές μας με όλους τους τρόπους. Η τηλεκπαίδευση, όμως, δεν είναι πανάκεια και δεν μπορεί ακόμα και υπό απόλυτα έκτακτες συνθήκες, δίχως μέτρα για τη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των μαθητών, να υποκαθιστά τη δια ζώσης μαθησιακή λειτουργία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προκαλεί ανερυθρίαστα με το «κόλπο» του voucher των 200 ευρώ στους εκπαιδευτικούς για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, λες και με το ποσό αυτό υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα αγοράς. Οι εκπαιδευτικοί δεν ξεγελιούνται με «καθρεφτάκια και γυαλιστερές χάντρες». Το Υ.ΠΑΙ.Θ. είχε, αν επιθυμούσε, τη δυνατότητα , μέσω του ταμείου ανάκαμψης, να αναβαθμίσει  τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα δίκτυα των σχολείων και να προχωρήσει στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής που θα καλύπτει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων για τηλεκπαίδευση.

Τονίζουμε, επίσης, για μια ακόμη φορά ότι εκκρεμεί η πλήρης συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Πρακτικά βήματα για τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή


 Νέα δικαστική προσφυγή του Υπ. Παιδείας ενάντια η συλλογική απόφαση  του κλάδου για απεργία – αποχή από μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές

 

Το Υπ. Παιδείας, αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική ουσία της κριτικής σε σχέση με τους δήθεν καινοτόμους θεσμούς των μεντόρων και των ενδοσχολικών συντονιστών, ακολουθεί, για μια ακόμα φορά, τον δρόμο των δικαστικών προσφυγών και διώξεων. 

 

Αν και αναμενόμενη, είναι απαράδεκτη η στάση του Υπουργείου Παιδείας να οδηγεί την ΔΟΕ για μια ακόμα φορά στις αίθουσες των δικαστηρίων με διαδικασίες fast track που ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία. Με το εξώδικο να φτάνει στα γραφεία της ΔΟΕ στις 11:30 και τη δίκη να ξεκινάει στις 13:00! Τελικά η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Δευτέρα 26/9! Μετά τις χθεσινές προσφυγές της κυβέρνησης ενάντιων των απεργιακών αγώνων στα Μέσα σταθερής τροχιάς, στο εργαζόμενους του ΕΟΔΥ και του ξενοδοχείου «Τιτάνια» έρχεται η σειρά του δικού μας κλάδου.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Δεν έχουμε καμία αυταπάτη σε σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τον κυβερνητικό αυταρχισμό, τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και τις προειλημμένες δικαστικές αποφάσεις ως μια κανονικότητα.

 

 Όση λάσπη και αν ρίχνει το Υπουργείο Παιδείας, όσα ψέματα και αν χρησιμοποιεί για να συκοφαντήσει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που δίνουν  καθημερινή μάχη για τη  μόρφωση των μαθητών, που κρατάνε όρθια τα σχολεία χωρίς καμία στήριξη Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕ ΛΕΡΩΝΟΝΤΑΙ. Μέσα στα σχολεία μας, μέσα στις τάξεις, οι γονείς και οι μαθητές μας γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, κρίνουν με βάση την πείρα τους.

 

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας, συλλογικά αντιστεκόμαστε στη υποβάθμιση του παιδαγωγικού μας έργου, την απαξίωση των συλλόγων διδασκόντων, την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Πρακτικά βήματα για τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

 

Βρισκόμαστε σε μια ιστορική μάχη υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου.

 

Το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση συνεχίζουν  με τα αντιεκπαιδευτικά νομοθετήματά τους, να αναδιαρθρώνουν ριζικά το μέλλον του δημόσιου σχολείου, των μαθητών μας, των εργασιακών μας σχέσεων και δικαιωμάτων, να καταστρέφουν  τις αξιακές αντιλήψεις για μια κοινωνική παιδαγωγική παρέμβαση και μια ανθρωπιστική παιδεία, να μετατρέπουν την παιδεία και τη γνώση από καθολικό δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, σε εμπόρευμα προς πώληση.

 Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι το πρώτο βήμα. Ακολουθούν η ατομική αξιολόγηση, η αλλαγή δομών και στελεχών της εκπαίδευσης, η «αυτονομία» της Σχολικής Μονάδας, οι υπουργικές αποφάσεις για μέντορες, ενδοσχολικούς συντονιστές κλπ., υλοποιώντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις σε υπερεθνικούς οργανισμούς.

Η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συνολικά της Κυβέρνησης δεν είναι η δήθεν ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων, αλλά η διαμόρφωση ενός ενδοσχολικού δικτύου καθοδήγησης, ελέγχου και εποπτείας, ενός ιεραρχικού θεσμικού πλαισίου ατομικής αξιολόγησης, η υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων και η ενίσχυση των μονοπρόσωπων οργάνων, η εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας, η εμπέδωση κλίματος φόβου, η διαμόρφωση ενός μοντέλου διοικητικής ιεραρχίας πρόθυμων να υλοποιήσουν άκριτα εκπαιδευτικές πολιτικές που βρίσκονται έξω και μακριά από την υπηρέτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου και την διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων των εκπαιδευτικών, η μετακύληση της ευθύνης διαμόρφωσης και λειτουργίας του σχολείου από το κράτος στους εκπαιδευτικούς και η στοχοποίηση του δημόσιου σχολείου έναντι των ιδιωτικών που διαφημίζει η υπουργός παιδείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι «συνταγές», δοκιμάστηκαν σε πλήθος άλλων χωρών και το μόνο που πέτυχαν ήταν η διάλυση του Δημόσιου Σχολείου. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιχειρεί να παρέμβει ακόμα περισσότερο στη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου, όχι όμως από τη σκοπιά των συμφερόντων των μαθητών και των εκπαιδευτικών κι αυτό φαίνεται καθαρά τόσο από τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων (π.χ. παροχή μορίων για την ατομική αξιολόγηση και την επιλογή στελεχών) όσο και από την πραγματική τους αποτύπωση και στοχοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται, μαζί με την υπονόμευση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου με τους εκπαιδευτικούς ομίλους και τον ηλεκτρονικό φάκελο που σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της επιχειρούμενης αξιολόγηση συνθέτουν το πάζλ της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και γι’ αυτό απαιτείται ενιαία και συντεταγμένη αντίσταση του κλάδου σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων.

Η συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτ(ρι)ες. Καλύπτει πλήρως τις Διευθύντριες/ντές που συντάσσονται με το σύνολο του κλάδου και με την απόφαση της ΔΟΕ. Η Απεργία – Αποχή είναι αποχή έργου.

Ήδη, στα περισσότερα σχολεία μας, η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή έχει ξεκινήσει και η συμμετοχή είναι σχεδόν καθολική.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Κάποιος ή κάποιοι συνάδελφοι από κάθε Σχολείο/Νηπιαγωγείο αναλαμβάνει να μαζέψει τις δηλώσεις συμμετοχής στην Α-Α βάσει του κειμένου που έχει αποστείλει η ΔΟΕ (επισυναπτόμενο).

2. Η ενυπόγραφη συμμετοχή μας στην Α-Α γίνεται συνολικά στο ίδιο χαρτί-κείμενο της ΔΟΕ. Αν σε κάποιο Σχολείο δεν έχει πάρει κανένας την πρωτοβουλία, τότε καταθέτουμε τη συμμετοχή μας στην Α-Α, στο Σχολείο για να πρωτοκολληθεί και την κοινοποιούμε και στο mail του Συλλόγου (sepekerkyras@gmail.com).

3. ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α-Α να μαζευτούν και να κατατεθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός του τρέχοντος μήνα.

4. Η κατάσταση συμμετεχόντων στην Α-Α (ή οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής, όπου δεν έχει συνταχθεί κατάσταση συμμετεχόντων στην Α-Α) κοινοποιείται στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, κατατίθεται στο Σχολείο, πρωτοκολλείται, ώστε να μας κατοχυρώνει απόλυτα για τη συμμετοχή μας στην Α-Α και παραμένει ως πρωτοκολλημένο έγγραφο στο αρχείο του σχολείου. Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

5. Οι Διευθυντές/ντριες που συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή καλύπτονται να μην προχωρήσουν σε ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ από αυτές που προβλέπονται στις Υπουργικές Αποφάσεις για μέντορες και ενδοασχολικούς συντονιστές και καλύπτουμε πλήρως τους συναδέλφους στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη νομική τεκμηρίωση και στήριξη όλων μας των ενεργειών.

   Αν  κάποιοι Διευθυντές/ντριες/ Προϊστάμενες (γεγονός που απευχόμαστε) δεν δηλώσουν συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή και προχωρήσουν σε ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών, τότε οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ τις αναθέσεις αυτές, αφού καλύπτονται από τη συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή. Επίσης, οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή απέχουν από κάθε διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 92 και 93, επομένως δεν συνεργάζονται με μέντορες και/ή συντονιστές ούτε συνδράμουν στο έργο τους.

6. Και σε αυτή την περίπτωση οι συνάδελφοι που κάνουν Απεργία Αποχή καταθέτουν συλλογικά (ή ατομικά αν δεν υπάρχουν όροι συλλογικής κατάθεσης) τη δήλωση απεργίας-αποχής στο πρωτόκολλο του σχολείου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, για να γίνει σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρωτοκόλληση του εγγράφου αποτελεί δικαίωμα και ουδείς/ουδεμία που κατέχει θέση ευθύνης, μπορεί να αρνηθεί την πρωτοκόλληση του εγγράφου με τις δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή.  .

7. Συμπληρωματικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΟΕ «σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων». Από τη συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, διότι για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει το υπουργείο να προβεί σε οικονομικό επιμερισμό, βάσει του οποίου θα μετράται ο χρόνος που αναλογεί στη συνεδρίαση, ως ποσοστό του εργασιακού μας χρόνου απασχόλησης. Μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχει συμβεί τέτοια ενέργεια. Το 2014 ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ οικονομική επιβάρυνση για την Απεργία Αποχή, η οποία τελέσθηκε από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2014.

8. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η Απεργία – Αποχή που κηρύχθηκε από τη ΔΟΕ για τον εσωτερικό μηχανισμό αξιολόγησης (μέντορες και ενδοσχολικοί συντονιστές) αποτελεί ΝΕΑ Απεργία – Αποχή, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαστική προσφυγή.

9. Για όποια απορία στην εφαρμογή των βημάτων για την Απεργία – Αποχή, ή για όποιο ζήτημα προκύπτει σχετικά με την παρεμπόδιση του κηρυγμένου αγώνα μας, απευθυνόμαστε και ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Σύλλογό μας.

 

 Έχουμε αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη συλλογική μας δύναμη.

 

Συμμετέχουμε ΜΑΖΙΚΑ στην Απεργία – Αποχή.

 

Παίρνουμε θέση στο μέτωπο υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Παιδείας.

 

Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στον επιθεωρητισμό, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την εμπορευματοποίηση της παιδείας, την έξωση των μαθητών από το δικαίωμα στη μόρφωση, την εγχάραξη χαμηλών προσδοκιών για τη ζωή των μαθητών μας και την καταστροφή των συλλογικών δικαιωμάτων μέσα σε μια άβυσσο ατομικών ανταγωνισμών.


Δήλωση

Σήμερα, ________________2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του ______ Δημοτικού Σχολείου _______________, δηλώνουμε δια της παρούσας, ότι συμμετέχουμε στην προκηρυχθείσα εκ μέρους της Δ.Ο.Ε. από 8-9-2022 απεργία – αποχή. Συγκεκριμένα, δυνάμει της ως άνω προκηρυχθείσας απεργίας, απέχουμε:

(α) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4 «Ενδοσχολικός Συντονιστής» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Ενδοσχολικών Συντονιστών (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

(β) από κάθε καθήκον, που σχετίζεται με τον ορισμό (άρ.3 της υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Υπουργικής Απόφασης), την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρους των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων (όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως) και εν γένει από κάθε διαδικασία, δραστηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που συνδέεται ή σχετίζεται ή απορρέει με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω απεργία- αποχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπροσωπεί η Δ.Ο.Ε., από συγκεκριμένες ενέργειες, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Η δε συμμετοχή μας στην εν λόγω απεργία αποτελεί νόμιμο δικαίωμα έκαστου εξ ημών, που απορρέει από την συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική ελευθερία κάθε εργαζόμενου.

Οι εκπαιδευτικοί του _________ Δημοτικού Σχολείου __________

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Για τις μεταφορές των μαθητών


Για τις μεταφορές των μαθητών

 

Ο ΣΕΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 11 π.μ.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 

Για τη διευκόλυνση συμμετοχής στην κινητοποίηση ο ΣΕΠΕ προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας, από τις 11 π.μ. – 2 μ.μ.

 

Συνεχίζεται το πρόβλημα με τις μεταφορές των μαθητών σε όλη την Κέρκυρα. Ήδη πολλοί μαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο, ενώ έξω από τα σχολεία -ειδικά τα περιφερειακά- δεκάδες γονείς περιμένουν να πάρουν τα παιδιά τους που σχολάνε. Η κατάσταση γίνεται τραγική, για το Μουσικό και τα Ειδικά σχολεία, στα οποία μετακινούνται μαθητές από όλο το νησί.

 

Είναι απαράδεκτο, εν έτει 2022, να μην μπορούμε να μεταφέρουμε μαθητές στο σχολείο τους. Στην Ελλάδα 2.0, όπως περηφανεύεται η κυβέρνηση.

Φταίει το υπουργείο εσωτερικών, το οποίο δίνει με το σταγονόμετρο τη χρηματοδότηση για τις μεταφορές κι έτσι η περιφέρεια αναγκάζεται να ξέρει μέχρι και τον τελευταίο μαθητή προκειμένου να κλείσει τα λεωφορεία.

Φταίει η περιφέρεια, η οποία περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή για να προκηρύξει το διαγωνισμό και δεν προχώρησε πιο πριν, ώστε στον αγιασμό να είναι όλα έτοιμα.

Φταίει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο τα έχει κάνει θάλασσα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, τις ηλεκτρονικές εγγραφές, το ότι όλα γίνονται στο πόδι, εκτός από τις αντιεκπαιδευτικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται κατά γράμμα.

Και βέβαια φταίει η κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη όλων των παραπάνω και υπολογίζει στις κοινωνικές παροχές μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ενώ είναι γενναιόδωρη στις παροχές σε εφοπλιστές και βιομηχάνους. Μόλις πρόσφατα, απείλησε τα σχολεία ότι αν δε μειώσουν το ρεύμα, θα μειωθεί η χρηματοδότηση τους.

 

Σίγουρα όμως δε φταίνε οι εκπαιδευτικοί των σχολείων οι οποίοι κάνουν ότι μπορούν με τα κενά που υπάρχουν, τον υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο, αλλά και τις διατάξεις του υπουργείου Παιδείας, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο τους.

Και σίγουρα δε φταίνε οι μαθητές και οι γονείς τους, οι οποίοι είτε δε θα έρθουν σχολείο για 2 εβδομάδες, είτε θα αναγκάζονται οι εργαζόμενοι γονείς, να αφήνουν τη δουλειά τους το πρωί και το μεσημέρι, με τη βενζίνη στα ύψη για να πηγαινοφέρνουν τα παιδιά τους.

 

Ως ΣΕΠΕ ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος να μην υπάρχει πρόβλημα, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, είναι ένας εθνικός δημόσιος φορέας μεταφορών που θα αναλάβει με μόνιμο και σταθερό προσωπικό, τις μεταφορές των μαθητών.

 

Απαιτούμε να δοθεί ΤΏΡΑ λύση στο πρόβλημα και οι μαθητές να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους!

Για το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκφράζει ομόφωνα την αγανάκτησή του σχετικά με το πρόβλημα στέγασης της υπηρεσίας του ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο «ταλαιπωρεί» μαθητές, γονείς και εργαζομένους χωρίς εμφανή προοπτική επίλυσης του.

Σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021 «σκοπός των ΚΕΔΑΣΥ είναι η υποστήριξη [και αξιολόγηση] των μαθητών, των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου». Οι χώροι του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, στους παρατηρείται εισροή ομβρίων υδάτων από την οροφή και πτώση τμημάτων της ψευδοροφής, εισροή λυμάτων, προβλήματα στατικότητας του κτιρίου, είναι ακατάλληλοι για τη διενέργεια ατομικών, ιδιαιτέρως ευαίσθητων και σύνθετων αξιολογικών διαδικασιών, διερεύνησης των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών και της συμβουλευτικής υποστήριξης αυτών και των γονέων τους, καθώς λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας των μαθητών που υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κέρκυρας ιδρύθηκε το 2000 και εξυπηρετεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κέρκυρας και 14.000 μαθητές όλων των βαθμίδων των Δήμων Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και Παξών. Το εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται σήμερα από 26 ειδικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς ειδικούς ειδικής, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές) αξιολογεί και στηρίζει ετησίως πάνω από 600 μαθητές με ειδικές ανάγκες (νοητική αναπηρία, αυτισμό, κινητικά προβλήματα, διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κ.λ.π.) και υποστηρίζει καθημερινά τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η μη ύπαρξη ενός κατάλληλου χώρου στέγασης της υπηρεσίας έχει επιφέρει τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και στις οικογένειές τους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται για άλλη μια φορά από την Πολιτεία ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, καθώς, για να έχουν την κατάλληλη αξιολόγηση και υποστήριξη, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναγκάζονται να περιφέρονται από τον έναν χώρο αξιολόγησης στον άλλον και σε χώρους χωρίς κατάλληλο φωτισμό, θέρμανση κ.α. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει αυτόνομη χρηματοδότηση της υπηρεσίας και δεν παρέχονται  αναλώσιμα είδη από την ΠΙΝ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικούς έτους για την εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας.

  • ·Απαιτούμε την άμεση εξεύρεση λύσης για τη μόνιμη στέγαση της υπηρεσίας σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του παιδαγωγικού τους έργου. 
  • ·Διεκδικούμε τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, των οικογενειών τους και των σχολείων. 
  • ·Διεκδικούμε τη διασφάλιση των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο. 
  • · Ζητούμε την υποστήριξη όλων στο δίκαιο αίτημά μας.
  • Καλούμε την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν υπεύθυνα στο πλευρό μας και να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα της στέγασης του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας.

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Υπογράφουμε μαζικά τη Δήλωση της ΔΟΕ για απεργία - αποχή από μέντορες και ενδοσχολικούς συντονιστές


 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ο αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων συνεχίζεται.

Μαζί δώσαμε τη μάχη το προηγούμενο διάστημα, με συντριπτικά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία αποχή και με αξιοσημείωτη ένταση ακολούθως με τα ενιαία κείμενα, που πανελλαδικά ξεπέρασαν τις τρεισήμισι χιλιάδες σχολικές μονάδες. Μαζί θα συνεχίσουμε συλλογικά κι αγωνιστικά!

Μαζί θα προασπίσουμε τις αξίες της  ισότητας και της δημοκρατίας στους συλλόγους διδασκόντων, την παιδαγωγική μας ελευθερία, τον σεβασμό και την εκτίμησή μας προς τις/τους συναδέλφους μας, την ίδια την επαγγελματική και προσωπική μας αξιοπρέπεια.

Με βάση την τελευταία απόφαση της Ομοσπονδίας μας καλούμε:

α) τις / τους Δντριες/ Δντες και προϊσταμένες να μην ορίσουν μέντορες και συντονιστές, παίζοντας το παιχνίδι του ΥΠΑΙΘ, το  " διαίρει και βασίλευε" εντός των συλλόγων διδασκόντων (Σ.Δ)

β) όλες και όλους τις/τους υπόλοιπους συναδέλφους να μη συνεργήσουν στη διάσπαση και στον διαχωρισμό των Σ.Δ , στην υποτίμηση των ίδιων των συναδέλφων, αλλά να συνεχίσουν να εργάζονται με πνεύμα ανιδιοτελούς συνεργασίας και συναδελφικής αλληλεγγύης, υπερασπιζόμενοι την αναγκαιότητα του κατάλληλου παιδαγωγικού και μαθησιακού κλίματος.

 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ , ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 Για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

 

Από την πρώτη μέρα στον αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα!

παράσταση διαμαρτυρίας στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

ΜΕ ελμε ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 Σεπτεμβρίου, στη 1:30 μ.μ.

 

Ευχόμαστε σε κάθε εκπαιδευτικό, γονιό και μαθητή μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Όλοι μας επιδιώκουμε το καλύτερο για τη μόρφωση των παιδιών μας, έχουμε ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον και την πρόοδό τους. Γι’ αυτό και δε συμβιβαζόμαστε με τη μιζέρια, με τα λίγα… Δε στριμώχνουμε τις ανάγκες μας για μόρφωση και ζωή με δικαιώματα στα voucher και τα pass, δεν «τσιμπάμε» στο κυβερνητικό αφήγημα για «καινοτομίες στην εκπαίδευση και επιστροφή στην κανονικότητα».

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί,

Αυτή την περίοδο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα «βουνό» υποχρεώσεων, λογαριασμών, ενώ οι αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, είδη πρώτης ανάγκης σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο κυβερνητικός μύθος ότι «βγήκαμε από τα μνημόνια» και ότι θα μας σώσουν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης καταρρέει με πάταγο από την πραγματικότητα που ζούμε.

Ο μισθός μας δε φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Τα ενοίκια και το κόστος μετακίνησης, ειδικά για αναπληρωτές και νεοδιόριστους, τον εξανεμίζουν και ότι απομένει είναι ψίχουλα… Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δε φταίει η κακή μας τύχη και συγκυρία. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής στήριξης των επιχειρηματικών συμφερόντων, από όλες τις κυβερνήσεις, που πραγματικά «βγάζει μάτι». Τέτοια είναι τα κέρδη ρεκόρ των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ οι μισοί εργαζόμενοι δεν πήγαν ούτε μια μέρα διακοπές, οι τροπολογίες που φοροαπαλλάσουν και χαρίζουν ξανά χρέη στους εφοπλιστές, η ψήφιση οδηγίας της ΕΕ, που επικαιροποιεί το καθεστώς των άδικων φόρων στα «ενεργειακά προϊόντα».

Η κλιμάκωση της επίθεση στη ζωή και τα δικαιώματά μας πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, της επίθεσης στα συνδικάτα και τη δράση τους, στο φακέλωμα και τον κρατικό έλεγχο, στην ενεργοποίηση ενός άθλιου μηχανισμού ενάντια  στον «εχθρό λαό», που ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή και την υπόθεση των «παρακολουθήσεων».

Αυτό είναι το λεγόμενο “επιτελικό” κράτος που προπαγανδίζει η κυβέρνηση. Γρήγορο και αποτελεσματικό για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, την προώθηση της αντεργατικής πολιτικής και το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Ανύπαρκτο και δυσλειτουργικό για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος από τις φυσικές καταστροφές, των δικαιωμάτων και της μόρφωσης της νεολαίας.

Τίποτα δε γίνεται αν μένεις θεατής – όλα ανατρέπονται αν πρωταγωνιστείς!

Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και όλοι οι εργαζόμενοι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα! Έχουμε αποδείξει ότι μόνο με τη συλλογική οργάνωση, τους αγώνες και την αλληλεγγύη μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό έδειξαν οι αγώνες μας για να κρατήσουμε όρθια τα σχολεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό γίνεται πράξη και σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς και κλάδους, που οι αγώνες των εργαζομένων έχουν επιτυχίες, με τελευταίες αυτές στα Λιπάσματα Καβάλας και αλλού. Έτσι ακυρώνονται στην πράξη κυβερνητικά μέτρα και άδικοι νόμοι. Έτσι ακυρώθηκε στην πράξη η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, δεν μπήκαν κάμερες στις τάξεις, έχουμε αφήσει ανενεργό για πάνω από ένα χρόνο τον ν. Χατζηδάκη.

Τα σχολεία ανοίγουν και παρά τις θριαμβολογίες του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς και τις καινοτομίες που τάχα εισάγει, γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση που επικρατεί. Τα πραγματικά κενά σε εκπαιδευτικούς, χωρίς τα μαγειρέματα και το πετσόκομμα, παραμένουν μεγάλα ακόμα και μετά τις πρώτες προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών. Οι τοποθετήσεις τους στα σχολεία, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας!

Οι γονείς θα κληθούν για μια ακόμα χρονιά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πολλά παιδιά να ξεπαγιάσουν τον χειμώνα, αν δεν παρθούν μέτρα για πετρέλαιο και ρεύμα. Η υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών σπάει κόκαλα. Οι αυξήσεις στα σχολικά είδη είναι μεγάλες, μόνο στο χαρτί φωτοτυπίας ξεπερνούν το 30%.  Ενώ ήδη, η πρώτη δόση της κρατικής χρηματοδότησης, έφτασε στα σχολεία και είναι ακριβώς ίδια με πέρσι!

Η κανονικότητα της Κυβέρνησης της ΝΔ αναφέρεται στο νομοθετικό οπλοστάσιο που έχει ψηφίσει. Πατώντας και επεκτείνοντας νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιδιώκει να διαμορφώσει, ακόμα πιο γρήγορα, ένα κατηγοριοποιημένο, πιο ταξικό και εμπορευματοποιημένο στη δομή και στο περιεχόμενο σχολείο, μέσω της εφαρμογής της λεγόμενης «αξιολόγησης», των μεντόρων και των εκπαιδευτικών ομίλων, της ΕΒΕ, της Τράπεζας Θεμάτων και τον νόμων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Και τη φετινή χρονιά, στο όνομα της «ήπιας διαχείρισης», αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει ούτε τα πιο στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αφού δεν προβλέπει ούτε καν δωρεάν τεστ.

Δε μένουμε θεατές! Δεν περιμένουμε σωτήρες! Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας!

Οργανώνουμε σε κάθε δήμο, σε κάθε σχολείο, τον αγώνα για τις δικές μας ανάγκες:

·         Δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Αυξήσεις 20% στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Επιστροφή 13ου και 14ου μισθού. Αφορολόγητο στα €12.000.

·         Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στα σχολεία. Μέτρα στήριξης της καθημερινής διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Επιδότηση ενοικίου στα 300€, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υποδομών για τη στέγαση. 50% έκπτωση σε όλα τα ΜΜΕ. Δωρεάν σίτιση στη φοιτητική λέσχη. Να δημοσιοποιούνται όλα τα κενά. Άμεση πρόσληψη της Β΄ φάσης

·         15 μαθητές ανά τάξη.

·         Μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης των σχολείων. Δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ covid με ευθύνη του ΕΟΔΥ και παροχή όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Προσλήψεις επιπλέον προσωπικού καθαριότητας με πλήρες ωράριο.

·         Λεφτά για την Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στο πόλεμο.

·         Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Διαγραφή χρεών σε ρεύμα και ΔΕΚΟ. Εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου και Φυσικού αερίου. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα σχολικά είδη. Επιβολή πλαφόν στις τιμές.

·         Δωρεάν γεύμα και δεκατιανό σε όλα τα παιδιά. Άμεση έναρξη των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

·         Να ξεκινήσουν άμεσα οι σχολικές μεταφορές.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ