Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πληροφορίες: E.  Μαλαχά 6946125473

                    Γ.  Πουλιάσης   6944725246

Κέρκυρα  26/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 95

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΚΟΙΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικό φακέλωμα μαθητών εκπαιδευτικών σχολείων από το mySchool

Στις 14/11 έφτασε στα σχολεία έγγραφο με την υπογραφή του υφυπουργού Σ. Κεδίκογλου όπου τους καλεί από την Πέμπτη 14/11 έως και τις 10/12 να συμπληρώνουν ταυτόχρονα το νέο πληροφοριακό σύστημα mySchool και το survey σε καθημερινή βάση!

Έκπληκτοι οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι σχολείων διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ηλεκτρονική καταγραφή, χωρίς καμία ουσιαστική αξία για την εκπαίδευση, αλλά αποτελεί μηχανισμό ελέγχου, μαθητών και εκπαιδευτικών. Μερικά στοιχεία από τα οποία πρέπει να συμπληρώνουν είναι:

1. Οι καρτέλες των μαθητών, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, από διεύθυνση, τηλέφωνο έως το ΑΜΚΑ τους.

2. Η καταγραφή των απουσιών των μαθητών σε καθημερινή βάση. Όλα τα στοιχεία της φοίτησής τους (επίδοση, έλεγχοι, απολυτήρια, μετακινήσεις κ.λπ.).

3. Οι άδειες των εκπαιδευτικών, καταγραφή των απεργιών και των στάσεων εργασίας σε κεντρική αποτύπωση που δεν έχει σχέση με τη μισθοδοσία αλλά γίνεται ανά σχολική μονάδα.

Ποια η σκοπιμότητα μιας επιπλέον κεντρικής καταγραφής; Τι τα χρειάζεται το υπουργείο όλα αυτά; Γιατί πρέπει να υπάρχει κεντρική ηλεκτρονική καταγραφή προσωπικών δεδομένων τέτοιου εύρους των μαθητών; Τα στοιχεία αυτά τα έχεικαταγεγραμμένα η σχολική μονάδα. Τι εξυπηρετεί η κεντρική συγκέντρωση των μαθητών όλης της χώρας και μάλιστα με στοιχεία αυστηρά προσωπικά; Υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός λόγος για αυτό; Οι άδειες των εκπαιδευτικών εγκρίνονται από την υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα, όπως αναφέρει η νομοθεσία. Ποιος ο λόγος καταγραφής από κεντρικό πληροφοριακό σύστημα;

Ακόμα και σήμερα που το survey είναι πλήρως ενημερωμένο από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τα κενά, στην Κέρκυρα δε λειτουργούν 10 ολοήμερα νηπιαγωγεία και 6 λειτουργούν με 26 και πλέον μαθητές, ενώ τα περισσότερα σχολεία της περιφέρειας δεν έχουν Αγγλικά. Επίσης χάνονται καθημερινά δεκάδες ώρες στη δεύτερη ξένη γλώσσα τη μουσική κλπ. Δεν είδαμε να παρέμβει το υπουργείο σ’ αυτό.

Είναι κατανοητό ότι η σκοπιμότητα της χρήσης του «mySchool» είναι πολιτική και όχι πληροφοριακή. Είναι αυστηρό σύστημα ελέγχου, αποσκοπεί στην αυτοσυμμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω του φόβου και της υποταγής, μέσω αυτού εγκαταλείπεται η σχετική αυτονομία της σχολικής μονάδας. Συνδέεται άμεσα με διαδικασίες αξιολόγησης ακόμα και μέσω της επίδοσης των μαθητών, πειθάρχησης και ασφυκτικού ελέγχου που βασίζεται στον αυταρχισμό και στην επιβολή των κυβερνητικών επιδιώξεων για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. Η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών μας δένεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Οι απουσίες είναι γι’ αυτούς μετρήσιμος δείκτης σχετικά με τη μαθητική διαρροή που με τη σειρά της δένεται με την αξιολόγηση αλλά είναι και εργαλείο αναστολής τμημάτων ολοημέρων και συμπτύξεων ακόμα και στα μέσα της σχολικής χρονιάς.

Ο υπουργός ξεχνά ότι οι σχολικές μονάδες δεν έχουν γραμματειακή υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τόσο όγκο δουλειάς και ότι το εργασιακό ωράριο των διευθυντών είναι 24 ώρες την ημέρα. Δείχνει να αγνοεί ότι οι διευθυντές καλούνται να ασκούν και το διδακτικό τους έργο. Κυρίως αγνοεί ότι το σχολείο ασκεί κυρίως και πρωτίστως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο;

Το υπουργείο αντιμετωπίζει τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ως διοικητικό προσωπικό που έχει ως μοναδική αρμοδιότητα του, να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα. Ενώ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, οι διευθυντές/διευθύντριες των δημοτικών σχολείων έχουν διδακτικό ωράριο ανάλογα με την οργανικότητα των σχολείων που προΐστανται και οι προϊσταμένες/προϊστάμενοι νηπιαγωγείων δεν έχουν απολύτως καμία απαλλαγή και έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο, ανάλογο του νηπιαγωγείου.

Δε θα ανεχτούμε να ζήσουμε μέσα στο φόβο! Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί σε ηλεκτρονικά κουτάκια. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι νούμερα για να χωράνε στη δημοσιονομική σταθερότητα. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πιόνια σε μια παρτίδα κερδοφορίας.

Με όπλο την ενότητα, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, με την καρδιά δοσμένη στο δικαίωμα των μαθητών μας για ολόπλευρη μόρφωση, με πλήρη συνείδηση ότι είμαστε άνθρωποι με δικαιώματα κι όχι δούλοι που τους διατάζουν συνεχώς, δηλώνουμε καθαρά ότι θα αντισταθούμε και θα παλέψουμε να είναι το σχολείο, σχολείο κι όχι κάτεργο υποταγής για μας και τους μαθητές μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πληροφορίες: E.  Μαλαχά 6946125473

                    Γ.  Πουλιάσης   6944725246

Κέρκυρα  19/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 95

 

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΚΟΙΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας δημιουργήθηκε με μεγάλη συλλογική προσπάθεια το 2008. Αποτελεί μια μοναδική πρόταση – προσέγγιση σχολικού χώρου και χρόνου καθώς γεφυρώνει το εκπαιδευτικό παρόν με το παρελθόν.

Ο επισκέπτης του, γεμίζει από συναισθήματα και γνώσεις  καθώς εκθέτονται σχολικά  αντικείμενα που διαχρονικά συνόδευαν τις μαθητικές δραστηριότητες των παιδιών. Συμμετέχει σε ένα ιστορικό χώρο που καθίσταται νησίδα αναμνήσεων για τους μεγαλύτερους και μάθησης για τους νεότερους..

Ο σύλλογός μας καθώς και η Διεύθυνση Π.Ε. ήταν από αυτούς που συνέβαλαν και προσέφεραν στη δημιουργία του, ώστε να υπάρξει συντήρηση και αξιοποίηση της σχολικής μας κληρονομιάς.

Το σχολικό μουσείο διαθέτει πλούσια συλλογή εκθεμάτων και γίνονται σ αυτό εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές όλων των τάξεων. Είναι ένας  χώρο μοναδικός στην Ελλάδα για την μουσειακή αλληλεπιδραστική δράση του.

Δυστυχώς ενημερωθήκαμε πως υπάρχουντοπικοί παράγοντες στην τοπική κοινωνία που προτείνουν μετακίνηση-κλείσιμο του μουσείου, λόγω όπως ισχυρίζονται«μειωμένης επισκεψιμότητας», προκειμένου να αξιοποιηθεί το κτήριο για υπηρεσίες του Δήμου.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει την έντονη αντίθεση του σε τέτοιες πρωτοβουλίεςπου αξιολογούν την πολιτιστική δράση με αγοραίους όρους και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψουμε καμιά «μεταρρυθμιστική»ενέργεια εις βάρος του .

Καλούμε τους συναδέλφους να διοργανώσουν επισκέψεις με τα σχολεία τους και να σταθούν αρωγοί στο Σχολικό μουσείο της Κέρκυρας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Πληροφορίες: E.  Μαλαχά 6946125473

                    Γ.  Πουλιάσης   6944725246

Κέρκυρα  13/11/2013

Αρ. Πρωτ.: 92

 

ΠΡΟΣ: Mέλη Συλλογου

 

 

 

Θέμα: « Έναρξη πολιτιστικών ομάδων   του συλλόγου μας ». 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πολιτιστικές ομάδες του συλλόγου μας, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν  να συμμετέχουν μπορούν να  εγγραφούν  στην ομάδα που τους ενδιαφέρει τις παρακάτω ημερομηνίες:

Τμήμα παραδοσιακών χορών

Πρώτη συνάντηση την Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2013στις 6μμ στο 6ο Δημ. Σχολείο.

Υπεύθυνη της ομάδας είναι η κ. Χρύσα Πουλιάση. Τηλ.6945639951

Ομάδα θεάτρου Σκιών

Στην ομάδα θεάτρου Σκιών, οι συνάδελφοι θα ασχοληθούν με θέατρο σκιών, κατασκευή φιγούρας.  Πρώτη    συνάντηση την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013στις 7μμ στο 9ο Δημ. Σχολείο.

Υπεύθυνος της ομάδας είναι ο κ. Μπουργουτζής Ηλίας Τηλ. 6972296400

 

Κινηματογραφική ομάδα

Πρώτη συνάντηση την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013στις 8.00 μ.μ. στο 12ο Δημ. Σχολείο.

Υπεύθυνος της ομάδας είναι η κ. Μαλαχά Ελένη Τηλ. 6946125473

 

Θεατρική ομάδα

Πρώτη συνάντηση την Τρίτη  19 Νοεμβρίου 2013 στις 6μμ στο 9ο Δημ. Σχολείο.

Υπεύθυνος ομάδας, ο συνάδελφος εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής,

κ. Φοινίτσης Δημήτρης, σκηνοθέτης. Τηλ.6997166210 

 

 

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για την ΕΡΤ -18:00 στο Σαρόκο

Συνάδελφοι,
στις 6 το απόγευμα (7/11/2013) συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην πλατεια Σαρόκο για την εισβολη των ΜΑΤ στην ΕΡΤ.
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!!!

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Πληροφορίες:  E.  Mαλαχά    6946125473

                     

                            

Για δεύτερη χρονιά η κινηματογραφική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κέρκυρας συνεχίζει τη δράση της με την προβολή της ταινίας:

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Νοεμβρίου 2013 στις 19:30

στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας (Μαρασλή 34Α ).

DIARIOS DE MOTOCICLETA / THE MOTORCYCLE DIARIESΚοινωνικήΈγχρ., Διάρκεια: 128'

Παραγωγή: Αργεντινή - Χιλή - Περού - ΗΠΑ - ΓερμανίαΣκηνοθεσία: Βάλτερ Σάλες
Πρωταγωνιστούν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Μία Μαέστρο

 

Πριν ο κόσμος ανακαλύψει το όνομά του, ο Τσε Γκεβάρα ανακάλυψε τον κόσμο. Βασισμένο στα χαμένα ημερολόγια του Γκεβάρα - τα οποία βρέθηκαν τυχαία μετά το θάνατό του και εκδόθηκαν από την κόρη του - το φιλμ μας ξεναγεί στην ιστορία του Ερνέστο, προτού γίνει «Τσε». Με τον απαράμιλλο τρόπο του, ο Σάλες γλιστρά πίσω από το μελαγχολικό βλέμμα του ήρωά του και μας υποψιάζει πώς ο Επαναστάτης πρέπει να είναι πάνω από όλα Aνθρωπος. Εκείνος που θα κολυμπήσει ενάντια στα ρεύματα γιατί η ψυχή του έχει επιλέξει «όχθη».

Τα Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας (Diarios de Motocicleta) είναι ημερολόγιο ταξιδιού σε μορφή αφηγήματος γραμμένο από τον ίδιο τον Ερνέστο Γκεβάρα. Το βιβλίο,  που εκδόθηκε για πρώτη φορά στα ισπανικά το 1993, περιγράφει τις εμπειρίες και αναμνήσεις του Γκεβάρα από το πολύμηνο ταξίδι του στη Λατινική Αμερική κατά τα νεανικά του χρόνια (1952) μαζί με τον στενό του φίλο Αλμπέρτο ΓκρανάδοΟ Τσε περιγράφει το ταξίδι με την θρυλική μοτοσυκλέτα “Ποδερόσα ΙΙ” (ιδιοκτησίας Γκρανάδο), τα όσα είδε και έζησε σε χωριά και πόλεις της Νότιας Αμερικής, τις αναποδιές και τα ευχάριστα, τις καλές και κακές εμπειρίες μιας περιπλάνησης που σφράγισε τη νεότητα του. Για πολλούς, το ταξίδι αυτό του νεαρού Τσε σημάδεψε και τις μετέπειτα επαναστατικές ιδέες του. Βλέποντας με τα ίδια του τα μάτια την πείνα, τη φτώχεια, τη δυστυχία αλλά και τα αποτελέσματα του ιμπεριαλισμού στις υποανάπτυκτες περιοχές της Λατινικής Αμερικής ο Τσε – φοιτητής ιατρικής τότε – αρχίζει να αποκτά έντονη επαναστατική συνείδηση.

Η Κινηματογραφική Ομάδα ΣΕΠΕ Κέρκυρας  

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ