Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Δεν είναι υποχρεωτική η ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με βάση τον ν. 4823/2021 για καμία/κανέναν συνάδελφο


Ύστερα από ερωτήματα και οχλήσεις συναδέλφων – μελών του συλλόγου μας αναφορικά με το αν και κατά πόσο είναι υποχρεωτική η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του νόμου 4823/2021, το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Κέρκυρας τονίζει τα ακόλουθα: Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του υπουργείου Παιδείας (ν. υπ' αριθμ. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολείων βομβαρδίζονται με έναν ατελείωτο γραφειοκρατικό φόρτο ενώ επωμίζονται επιπλέον ενδοσχολικές υποχρεώσεις που έχοντας ενταχθεί στο πλαίσιο της «αξιολόγησης» γεμίζουν άγχος, αγωνία και αβεβαιότητα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια εκτός ωραρίου, σύνταξη και κατάθεση ηλεκτρονικών φακέλων, χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης κ.ά.

Πρόκειται για έναν νέο κυκεώνα γραφειοκρατίας ο οποίος έρχεται να φορτωθεί σε ένα ήδη γεμάτο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα με το Άρθρο 95 του νόμου 4823/2021 εισάγεται η  Ενδοσχολική επιμόρφωση:

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης.

3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Με το Άρθρο 96 του νόμου 4823/2021 προβλέπεται ρητά ότι:  

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

2. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρίζουν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 72.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Κέρκυρας καλεί τους εκπαιδευτικούς – μέλη του και τους συλλόγους διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης του να μην προβούν σε κανενός είδους ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκτός του διδακτικού – εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Αρμόδια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι η πολιτεία και οφείλει να τους την παρέχει δωρεάν και εντός του διδακτικού – εργασιακού ωραρίου με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα σύμφωνα με τις διεκδικήσεις του κλάδου και τις αποφάσεις της Δ. Ο. Ε.

Καλούμε τη Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του παραπάνω θέματος και τους Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της χώρας να προβούν στη λήψη ανάλογων αποφάσεων.  

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4823/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου