Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Γράμμα για γονείς προνηπίων


Αγαπητοί γονείς, στις εγγραφές στο νηπιαγωγείο που πραγματοποιούνται 2-18 του Μάη, φέτος, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014.
Στο Νηπιαγωγείο υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης στο Ολοήμερο πρόγραμμα που λήγει στις 16:00 μ.μ. καθώς και σε τμήμα πρωινής υποδοχής,(7:45-8:15) αν οι γονείς το επιλέξουν. Η λειτουργία ολοήμερου προγράμματος από 13:00 έως 16:00 εξασφαλίζεται με ελάχιστο αριθμό νηπίων και προνηπίων, πέντε (5) για τα 1/θέσια, δέκα (10) για τα 2/θέσια και δεκατέσσερα (14) για τα 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία.
Το νηπιαγωγείο ανήκει στην Α/θμια Εκπαίδευση, και η εκπαίδευση σε αυτό παρέχεται από Νηπιαγωγούς ΠΕ.60 εξειδικευμένους στην ηλικιακή ομάδα παιδιών 4-6 ετών και για τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη από ΠΕ60.50 και ΠΕ61.

Η  φοίτηση  στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα της ζωής του παιδιού στη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξή  και την κοινωνικοποίηση του
Τι είναι τελικά το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και σε τι ωφελεί η υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση?
τι χρησιμεύει; Ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος του στη ζωή του παιδιού
  1. Είναι το μέρος εκείνο, που συνήθως καθορίζει το αν το παιδί σας θα αποκτήσει θετική ή αρνητική στάση για το σχολείο και τη γνώση γενικότερα. Το Νηπιαγωγείο είναι το «πρώτο σχολείο του παιδιού», η πρώτη επαφή του παιδιού με ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης, ωστόσο  δεν έχει αυστηρά δομημένο πρόγραμμα, πρακτικές και μεθόδους, όπως οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευση
  2. Είναι ίσως η μόνη βαθμίδα εκπαίδευσης που θα του δοθεί η ευκαιρία να μάθει βιωματικά, να κοινωνικοποιηθεί, να γελάσει και να μάθει παίζοντας, γιατί το παιχνίδι γίνεται μέσο μάθησης και κυρίως για να μάθει πώς να μαθαίνει. Να κάνει λάθη χωρίς να φοβάται και να μαθαίνει από αυτά. Άλλωστε τα λάθη στο νηπιαγωγείο όχι απλά επιτρέπονται, αλλά χρησιμεύουν ως μέσο μάθησης!!γιατί πολύ απλά μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
  3. Με την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη και προωθείται η αποκατάσταση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχει χρόνος  για πρώιμη ανίχνευση ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών των παιδιών με στόχο την  άμεση παρέμβαση.
  4. Η συναναστροφή του, όχι μόνο με παιδιά της ηλικίας του, γεγονός που του παρέχει ασφάλεια, αλλά και με παιδιά μεγαλύτερα από αυτό,  μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα προς μίμηση, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξή του.
  5. Στο Νηπιαγωγείο η μάθηση πετυχαίνεται δια μέσου ομάδων εργασίας και της διαμόρφωσης του χώρου  σε  μαθησιακά κέντρα  – γωνιές δραστηριοτήτων  τα οποία είναι σχεδιασμένοι χώροι με τη δική τους θεματική και  το δικό τους υλικό, που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Εκεί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους ή σε μικρές  ομάδες ή με τη συμμετοχή του/ της Νηπιαγωγού προκειμένου να κατευθύνουν τα ίδια τη μάθησή τους. Χρέος του νηπιαγωγείου να δημιουργήσει ένα ανοιχτό χώρο και πλαίσιο μάθησης μέσα στο οποίο κάθε παιδί θα μπορέσει να αναπτυχθεί ανάλογα με τις ηλικιακή και ατομική του ωρίμανση.
  6. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε τα σημαντικά οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού αν συμμετέχει στο ολοήμερο (προαιρετικό) πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στο νηπιαγωγείο και το οποίο αποτελεί συνέχεια του πρωινού (υποχρεωτικού)προγράμματος. Στα πλαίσια του ολοήμερου προγράμματος,  δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την αυτονομία του παιδιού καθώς ο επιπλέον αυτός χρόνος αξιοποιείται για περισσότερο παιχνίδι, αλληλεπίδραση και συνεργασία, ενώ παράλληλα  αποκτώνται γνώσεις  με βιωματικό τρόπο μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων ( τήρηση των κανόνων υγιεινής, συνεργασία κατά την προετοιμασία της τάξης για το μεσημεριανό γεύμα και την ώρα χαλάρωσης, αυτοεξυπηρέτηση).
  7. Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους εκπαιδευτικούς για διερεύνηση μαθησιακών και κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών και όταν αυτές εντοπιστούν δίνεται η δυνατότητα (μόνο στα ΔΗΜΟΣΙΑ Νηπιαγωγεία)  να υπάρξουν δομές για υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) ή με αναπηρία, όπως τα τμήματα ένταξης, η παράλληλη στήριξη και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
  8. Η διετής φοίτηση σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον μάθησης, του δίνει άφθονο χρόνο για να ετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο, για μια ανώδυνη είσοδο στο Δημοτικό σχολείο. Δε σημαίνει λοιπόν ότι περιμένουμε από το παιδί μας να αποκτήσει με το ζόρι τις γνώσεις και τις δεξιότητες της πρώτης δημοτικού! Μέσα από ερεθίσματα γραφής και ανάγνωσης το παιδί έρχεται σε επαφή με γράμματα, με λέξεις αβίαστα, ξεκούραστα χαμογελαστά… Στο νηπιαγωγείο τα νήπια αποκτούν σταδιακά τον έλεγχο της δικής τους συμπεριφοράς με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των νηπιαγωγών.
  9. «Η Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται ότι παρέχει σε παιδιά που εκκινούν από διαφορετικές πολιτισμικές, μορφωτικές και κοινωνικές αφετηρίες ερεθίσματα ικανά να τα βοηθήσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην πορεία τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου