Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝΑπό το Σεπτέμβρη του παρόντος σχολικού έτους, τελείται μια κατάφορη αδικία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία με νόμιμα και αναγνωρισμένα διοριστήρια που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί από τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, χωρίς να υφίσταται καμία υπουργική απόφαση, και σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α/11-05-2016), που καθιστά σαφή τη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων, οι συνάδελφοι αναπληρωτές τοποθετούνται στο ΜΚ1.

Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση αυτής της αδικίας, καθώς και στην αναδρομική ισχύ και καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων από την ημέρα πρόσληψης καθενός εκ των συναδέλφων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου