Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ)

Αρ. Πρωτ. 811
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 21/9/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
(ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ)

Συνάδελφοι
            Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
            Φέτος οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσειςορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2016
            Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε.μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διαβιβαστούν στη συνέχεια την ίδια μέρα στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά τις 10:00 π.μ. καμία υποψηφιότητα δε θα γίνει δεκτή από τη Δ.Ο.Ε.
2. Οι υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους έπειτα από συνεννόηση με τα τοπικά Δ.Σ.
3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε. από τους εκπροσώπους των παρατάξεων κεντρικά με κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για ΑΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε. μέχρι 26/9/2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 10:00 π.μ.

Για να διαβάσετε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ πατήστε ΕΔΩ
Για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου