Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες: E.  Μαλαχά 6946125473

                    Γ.  Πουλιάσης   6944725246

Κέρκυρα  10/10/2013

Αρ. Πρωτ.: 80

 

ΠΡΟΣ: Διευθυντές Σχολικών Μονάδων,Σχολικούς  Συμβούλους Π.Ε, Μέλη Συλλόγου

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιος προγραμματισμός εκπ/κου έργου- Συνάντηση Δ.Σ. με τους Διευθυντές των σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους     

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με αφορμή τα έντυπα που έχουν αποστείλει  Σχολικοί  Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας του Νομού μας και αφορούν τον ετήσιο προγραμματισμό, καλεί τους συναδέλφους να μη συμπληρώσουν κι αποστείλουν τα συγκεκριμέναερωτηματολόγια.

Στα έντυπα των Σχολικών  Συμβούλων πέρα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν κάθε σχολικό έτος, τα σχολεία, υπάρχουν πεδία τα οποία θεωρούμε απαράδεκτα και παιδαγωγικά αστήρικτα. Όπως προκαταβολική δήλωση παρέκκλισης από το ΑΠΣ, Κριτική των βιβλίων συνολικά, εποπτικά μέσα, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, γνώση των εγκυκλίων, Αποτύπωση πραγματικότητας και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων ειδικοτήτων προκαταβολικά από το διευθυντή ,αδυναμία η επιτυχής διαχείριση της διδακτέας ύλης (συμπλήρωση από το διευθυντή), επιλογή ενός τομέα στον οποίο εστιάζει η σχολική μονάδα, πχ ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα τάξης ή κτηριακή υποδομή.

Ο ετήσιος προγραμματισμός δράσεων δεν μπορεί να νομιμοποιεί συνθήκες «αξιολόγησης» σε ένα πολιτικό περιβάλλον που έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει πως αναζητά «δεξαμενές» ικανού αριθμού εργαζομένων προς την κινητικότητα , διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

 

 

 

Το Δ.Σ. καλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 14/10/2013  στο 7ο Δημοτικό Σχολείο στις 7μμ, τους Διευθυντές των Σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους με θέμα τον

« Ετήσιο Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου