Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Φεβρουαρίου στις 7:00μμ στο Μον Ρεπό

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,

Έγινε δεκτό το αίτημα της Εκπαιδευτικής κοινότητας και συγκαλείται έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τα οξυμμένα προβλήματα της Εκπαίδευσης στο νομό μας, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 7μ.μ. στο Μον Ρεπό

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων:

Να ενημερώσουν τους συναδέλφους, ώστε η παρουσία μας στο χώρο να είναι δυναμική και συλλογική.
Να μοιράσουν το κάλεσμα στους μαθητές για να ενημερωθούν και οι γονείς. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να ενημερώσουν οι δάσκαλοι της τάξης, τους γονείς προφορικά.
Να ενημερώσουν τους προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, να εκτυπώσουν και να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο του σχολείου το επισυναπτόμενο κάλεσμα.

Για το Δ.Σ.
Η Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστα Αγγελική Πουλιάσης Γιώργος