Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ  Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΕ Κέρκυρας   

Διάλυση της Δημόσιας και Δωρεάν Ειδικής Αγωγής
                                                            
Το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των κατευθύνσεων Ε.Ε., ΟΟΣΑ, των επιταγών του κεφαλαίου και της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής, με νέο πολυνομοσχέδιο, που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση, δίνει το τελικό χτύπημα στη Δημόσια Ειδική Αγωγή (Ε.Α.).
Στην πραγματικότητα, διαλύουν τα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) και τα Τμήματα Ένταξης   και οδηγούν τα παιδιά με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες στους ιδιώτες.
Με το σχέδιο νόμου τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε Κέντρα Υποστήριξης (!) μιας ενότητας σχολικών μονάδων, που ονομάζεται πλέον Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και δημιουργείται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή.
Σε κάθε σχολική μονάδα δημιουργείται Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), που θα αποτελείται από το διευθυντή, τον εκπαιδευτικό Ε.Α. του Τμήματος Ένταξης ή της Παράλληλης Στήριξης του σχολείου, έναν ψυχολόγο κι έναν κοινωνικό λειτουργό από το Κέντρο Υποστήριξης του ΣΔΕΥ. Ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στο Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ρόλο των ΚΕΔΔΥ, πράγμα που αφήνει υποψίες για κατάργηση των δύο αυτών θεσμών.
Είναι, τέλος, χαρακτηριστικό ότι με το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, καταργείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.
Μας είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό πως η διάλυση του κοινωνικού κράτους, της Δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας, αποτελεί πολιτική επιλογή. Η οικονομική κρίση δε μπορεί να δικαιολογήσει τις σαρωτικές αλλαγές στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικοί Π.Ε. δε μένουμε απαθείς απέναντι στη δραστική συρρίκνωση του τομέα της Ειδικής Αγωγής τώρα και στο άμεσο μέλλον. Οι ΣΜΕΑΕ, στο σύνολο τους, πρέπει να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες και να στελεχωθούν άμεσα. Συγκεκριμμένα, η παιδαγωγική της ένταξης παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο δεν αποτελεί ευχολόγιο, αλλά πολιτική επιλογή την οποία στηρίζουμε. Η ένταξη θα πρέπει να έχει απόλυτα δημόσιο χαρακτήρα και να υλοποιείται με επιστημονικό τρόπο από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικές ειδικότητες.

 Το αστικό κράτος αποποιείται την υποχρέωση που έχει στον κρίσιμο κι ευαίσθητο τομέα της Ε.Α, φορτώνει το κόστος στις πλάτες των γονιών και παραδίδει τα  χιλιάδες παιδιά με  μαζί με τις οικογένειές τους βορά στην κερδοσκοπία επιχειρήσεων και φιλάνθρωπων!

Ήδη χαρακτηριστική είναι φέτος η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση  των μονάδων Ειδικής Αγωγής, σε όλη την Ελλάδα αλλά και  στην Κέρκυρα. Οι μονάδες Ειδικής Αγωγής αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Συγκεκριμένα  το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που 15 μαθητές του, λόγω του ότι δεν υπάρχει οδηγός στο λεωφορείο δεν μπορούν να μετακινηθούν και μετακινούνται είτε με τους γονείς τους είτε με άλλα μέσα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται πάλι οι γονείς των παιδιών. Επίσης στο ίδιο σχολείο δεν υπάρχει το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό, όπως δεν έχει καλυφτεί ακόμα η θέση του δασκάλου για το ολοήμερο σχολείο. Ελλείψεις υπάρχουν και στα τμήματα ένταξης- παράλληλης στήριξης(από 25 εκπαιδευτικούς έχουν έρθει μόνο οι 9) και στο ΚΕΔΔΥ, που λείπουν 4 εκπαιδευτικοί και 2 ΕΕΠ. Παρόμοια  προβλήματα υπάρχουν και στα Ειδικά Σχολεία  και τμήματα στήριξης της Β/θμιας εκπαίδευσης.  
                                              
Πρέπει να σημάνει συναγερμός!

Να αποσυρθούν τα σχέδια νόμου της σφαγής της δημόσιας δωρεάν Ε.Α.

 
Η εκπαιδευτική κοινότητα σε όλες τις βαθμίδες της και μέσα από συλλογικές δράσεις της (Γ.Σ. συλλόγων, κινητοποιήσεις) χρειάζεται  να ανατρέψει την πολιτική που γεννά παρόμοια τερατουργήματα και να παλέψει για:


§ Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με γενναία αύξηση των δαπανών για την έγκαιρη παρέμβαση (ίδρυση Κέντρων πρώιμης Παρέμβασης), την ειδική εκπαίδευση, την ειδική επαγγελματική κατάρτιση, την αυτόνομη διαβίωση και την προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία.  
§ Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
§ Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης.
§ Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση (ΣΜΕΑ, ΚΕΔΔΥ, ΕΕΕΕΚ) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών.
§  Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση.
§ Κατοχύρωση παιδαγωγικής – εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωσή τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται  τα σχολεία  και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΔΥ να υλοποιούν την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες εκεί που παρέχεται η εκπαίδευσή τους, δηλ. μέσα στα σχολεία. Άμεση στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό.
§ Διορισμός εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
§ Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων παροχής δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), νομοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους.
§ Επαναλειτουργία των διδασκαλείων μετεκπαίδευσης, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής. Ένας και μοναδικός τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, πανεπιστημιακού επιπέδου 
§  Κατάργηση  των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, 3848/2010 που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατρικοποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης και ανατρέπουν κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής αγωγής.
§  Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
§ Άμεσος διορισμός των συναδέλφων ΠΕ71 και ΠΕ61 σε ΣΜΕΑΕ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 
                                                                                                            Κέρκυρα 5/12/12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου